Zie Over de systemen

Plagiaatcheck

SimCheck is de plagiaatdetectie software die in gebruik is op de UT. Het kan gebruikt worden vanaf 17 oktober, zowel in Canvas als stand alone applicatie. Het is de vervanger van Urkund en Ephorus. De leverancier van SimCheck is Turnitin.

SimCheck vergelijkt de geüploade documenten met tekst in documenten op de volgende locaties: 

  • Het openbare Internet
  • Wetenschappelijke publicaties via Crossref (een platform dat directe links naar wetenschappelijke publicaties mogelijk maakt door middel van Digital Object Identifiers (DOIs)).
  • Publicaties uit andere bronnen
  • De UT database. Deze bestaat uit documenten die zijn geüpload binnen SimCheck, Ephorus, of Urkund (via Blackboard, Canvas of de Ephorus website).

De voorwaarden voor het bestandstype en de minimale en maximale omvang van het bestand:

  • De volgende bestandstypen kunnen gecontroleerd worden: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (.odt), WordPerfect, en plain text (.txt). Zip files kunnen gecontroleerd worden in de stand alone versie van SimCheck, maar niet in Canvas.
    NB: Afbeeldingen binnen de bovenstaande bestandstypen kunnen niet gecontroleerd worden op plagiaat.
  • Een bestand mag maximaal 100 MB zijn en moet tenminste 20 woorden bevatten.
  • De maximaal toegestane lengte is 400 pagina's.

gebruik van SimCheck als stand alone web applicatie

Als je SimCheck als stand alone web applicatie wilt gebruiken, kun je een persoonlijk account aanvragen. Dit is alleen toegestaand voor UT medewerkers. Phd studenten kunnen alleen een persoonlijk account voor SimCheck krijgen als ze werk willen controleren van studenten die ze begeleiden. Als dat het geval is, dient je begeleider een account voor jou aan te vragen.

Voor account verzoeken of hulpvragen over de stand alone web applicatie kun je terecht bij:
Ellen Peters – voor UT medewerkers behalve ITC-ers
Carla Gerritsen – voor ITC medewerkers.

handleidingen (in engels)