Zie Diensten ABC

Reserveringen / Reserveringsbureau

Het Reserveringsbureau (onderdeel van het Campus management) verzorgt al uw wensen op het gebied van het organiseren van vergaderingen, symposia, congressen, culturele voorstellingen, sportactiviteiten, overnachtingen en overige activiteiten op de universiteitscampus. Het Reserveringsbureau biedt u verschillende vormen van dienstverlening. Voor alle vragen over deze dienstverlening kunt u hier op het Intranet ABC terecht, of rechtstreeks contact opnemen met het Reserveringsbureau op telefoonnummer 1010, of de website www.utwente.nl/reserveringen.  Een aantal documenten/regels betreffende reserveringen staan hieronder genoemd.

Zie ook

Bijeenkomst buiten kantooruren melden, Nota groepsbijeenkomsten buiten kantooruren (CVB 2005), Protocol feesten en activiteiten, Studenten BHV-pool (samenvatting)