Zie Diensten ABC

Belangrijke telefoonnummers

Noodnummer Universiteit Twente:

2222

Nationaal noodnummer:

112

Beveiliging:

2134

Politie Twente:

0900 - 8844

UT politie:

0900 - 8844

Dokterspost informatie nummer:

0900 - 431 3333

Tandarts-service weekend:

0900 - 128 2632

Dierenambulance:

(+31) (06) 53 42 10 66