Zie Diensten ABC

Commerciële aansluiting (Local Loop)

Bedrijven die gehuisvest zijn op het UT-terrein hebben toegang tot het UTnet. Hieronder wordt het draadloze-, vaste netwerk en internet verstaan. Het is echter niet toegestaan om het UTnet voor commerciële doeleinden te gebruiken. Het netwerk van de UT is namelijk aangesloten bij SURF. Deze verbiedt dat internet dat loopt via de netwerken die zijn aangesloten bij SURF voor commercieel gebruik mag dienen. Om bedrijven toch de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van de internetaansluitingen in de gebouwen en om op een eenvoudige manier een snelle uitwisseling van verkeer te realiseren wordt een Local Loop als oplossing geboden.

Beschrijving

De Local Loop zorgt ervoor dat het bedrijf via één van de providers die zijn aangesloten bij NDIX internetverbinding heeft. Omdat het netwerk van de UT ook is aangesloten bij NDIX kan deze verbinding worden gelegd. Het internetverkeer voor commerciële doeleinden loopt dan via deze internetprovider en voor het desbetreffende bedrijf hoeft er geen aparte verbinding worden gelegd.

Het bedrijf heeft nu een werkende verbinding met internet en door de Public Peering via de NDIX ook een snelle verbinding met het UTnet. Eventueel kan ook nog een normale UTnet aansluiting afgenomen worden. Er dient dan zorg voor worden gedragen dat er geen verkeer uitgewisseld wordt via SURF.

Aanvragen

Een Local Loop internetverbinding kan worden aangevraagd bij één van de volgende providers:

De UT zorgt er vervolgens voor dat een geselecteerd aansluitpunt bij het bedrijf rechtstreeks door gekoppeld wordt naar het netwerk van de gekozen internetprovider.

Kosten

Meer informatie over de kosten voor het aanvragen van een doorkoppeling naar het netwerk van de gekozen internetprovider kunt u terugvinden in de selfservice portal. Voor meer informatie over de internetverbindingskosten kunt u contact opnemen met bovenstaande providers. 

Ondersteuning

Voor ondersteuning gebruik je de selfservice portal en de handleidingen. Neem voor overige vragen en storingen contact op met de Servicedesk ICT.

Aanvullende informatie

SURF

De UT is aangesloten bij SURF om gebruik te kunnen maken van hoogwaardige netwerkdiensten en om samen te werken met andere hogescholen en Universiteiten om de kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek te verbeteren door middel van ICT-innovaties. Omdat SURF een samenwerkingsorganisatie is dat commercieel gebruik van deze netwerkdiensten verbiedt, is het niet mogelijk om het netwerk voor commerciële doeleinden te gebruiken. Commerciële gebruikers kunnen hierdoor problemen ondervinden bij gebruik van het UTnet. Meer informatie over SURF is hier terug te vinden.

NDIX

NDIX is een non-profit organisatie dat meerdere functies heeft. NDIX wordt gezien als één van de internet infrastructuurknooppunten in Nederland en verbindt het internet in Nederland met Duitsland en de rest van Europa. Daarnaast biedt het een platform voor kennisuitwisseling, internet exchange met een peering VLAN en een koppelvlak tussen verschillende netwerken. Meer informatie over NDIX is hier terug te vinden.

Contact
Servicedesk ICT
Library, ICT Services and Archive

Uitsluitend te bereiken via de zijingang van Citadel aan het O&O-plein