Promotie in academische zin is het behalen van de academische graad van doctor door het schrijven en publiekelijk verdedigen van een proefschrift, al dan niet met stellingen, aan een universiteit, of althans onder supervisie van een hoogleraar die als promotor optreedt. Degene die gaat promoveren wordt een promovendus genoemd.

Het secretariaat van het College voor Promoties (binnen Twente Graduate School) is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en regelingen rondom promoties. Het secretariaat draagt zorg voor de begeleiding van promoties. Het College wordt gevormd door de decanen van de zes faculteiten, wordt voorgezeten door de Rector Magnificus en ondersteund door het secretariaat. 

Het College voor Promoties (CvP) is verantwoordelijk voor het opstellen van het promotiereglement van de Universiteit Twente. De procedures, taken en bevoegdheden met betrekking tot de voorbereiding alsmede de promotie zelf, worden hierin geregeld. Het CvP is namens de Universiteit Twente verantwoordelijk voor de toekenning van het doctoraat of het eredoctoraat wanneer dit van toepassing is. Tevens adviseert het CvP het College van Bestuur bij de benoeming van een honorair hoogleraar of bij de vestiging of opheffing van bijzondere leerstoelen. 

Op de website van het College voor Promoties (CvP) is tevens een overzicht te vinden van aankomende promoties en een archief. Het College voor Promoties (CvP) stelt de afdeling Communicatie/persteam op de hoogte van de aankomende promoties.