Human Resources

Overzicht Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)

VGMDe afdeling VGM zorgt voor optimale ondersteuning bij alle vraagstukken en verplichtingen met betrekking tot o.a. arbeidsomstandigheden, preventie en re-integratie, milieu, straling, genetisch gemodificeerde organismen (GGO), bedrijfshulpverlening (BHV) en duurzaamheid. Ons doel is het realiseren van een veilige, gezonde en duurzame werk- en studieomgeving en een positieve bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van UT-medewerkers. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de VGM-coördinatoren in de faculteiten en diensten. Bij vragen of klachten over veiligheid, gezondheid en milieu zijn zij, naast jouw leidinggevende, jouw eerste aanspreekpunt.

De rol van HR/VGM is initiëren, stimuleren, adviseren en controleren en waarborgen dat de ambitie van een veilige, gezonde en stimuleren werk- en studieomgeving wordt gerealiseerd. Waar mogelijk doen we dit in samenwerking met het primair proces.