Human Resources

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)

Heb jij een idee hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren?
Stuur je suggestie op!

VGMDe afdeling VGM zorgt voor optimale ondersteuning bij alle vraagstukken en verplichtingen met betrekking tot o.a. arbeidsomstandigheden, preventie en re-integratie, milieu, ioniserende straling, genetisch gemodificeerde organismen (GGO), bedrijfshulpverlening (BHV) en duurzaamheid. Ons doel is het realiseren van een veilige, gezonde en duurzame werk- en studieomgeving en een positieve bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van UT-medewerkers. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de VGM-coördinatoren in de faculteiten en diensten. Bij vragen of klachten over veiligheid, gezondheid en milieu zijn zij, naast jouw leidinggevende, jouw eerste aanspreekpunt.

De rol van HR/VGM is initiëren, stimuleren, adviseren en controleren en waarborgen dat de ambitie van een veilige, gezonde en stimuleren werk- en studieomgeving wordt gerealiseerd. Waar mogelijk doen we dit in samenwerking met het primair proces.

Direct naaR: