In 2013 is het inkoopbeleid vernieuwd, onder andere door de vergaande professionalisering van de inkoopfunctie van de UT en de vele veranderingen op het gebied van inkoop in het publieke domein. Het doel van het inkoopbeleid is om de kaders aan te geven waarbinnen de medewerkers van Inkoop opereren om inkoopdoelstellingen te kunnen realiseren.

Het inkoopbeleid is bedoeld voor alle faculteiten, concerndirecties, servicecentra en de onderzoeksinstituten van de Universiteit Twente, zoals MESA+, MIRA, CTIT en IGS en daarnaast ook de SU.

Klik hier voor het volledige document.

Plaatsingsdatum
24-06-2013