Zie Inkoopprocedures & regelgeving

Leveranciersselectie - Groslijstmethodiek

De groslijstmethodiek is opgezet ten behoeve van objectieve leveranciersselectie bij aanbestedingen van cultuur- en civieltechnische werken en de daaraan gerelateerde diensten, vallend onder de onderstaande hoofdcategorie├źn:

a. Diensten en leveringen < 207K
b. Werken < 1500K
c. Werken > 1500K alleen indien er geen nationaal openbare procedure wordt gevolgd

De Universiteit Twente onderschrijft eerlijke mededinging. Daarnaast is goed opdrachtgeverschap een belangrijke waarde voor de Universiteit. Recht- en doelmatigheid alsmede professionaliteit wordt door middel van deze beschreven procedure gewaarborgd.

Momenteel wordt de werking van de methodiek getoetst door middel van een pilot voor Schilderwerken en Boven- en ondergrondse infra.

Plaatsingsdatum

April 2016

Downloads