Begin 2017 hebben we vanuit afdeling Inkoop op verschillende plekken in de organisatie input verzameld voor onze inkoopvisie.

Bijgaand vind je de uitgewerkte en vastgestelde visie met daarin onder andere de drie speerpunten die Inkoop de komende periode centraal stelt.

Met deze visie/speerpunten willen we optimaal inspelen op externe ontwikkelingen en de interne ambities (met name operational excellence en innovatie) en de verwachtingen ten aanzien van inkoop (de klant centraal stellen en ontzorgen).

Plaatsingsdatum
29-11-2017