Zie Inkoopprocedures & regelgeving

Inkoopproces (initiële en operationele inkoop)

Het inkoopproces kan in zeven stappen/fasen worden weergegeven. In de onderstaande tabel staan deze stappen beschreven en door wie deze stappen worden uitgevoerd.

 

Stap

Door wie?

1. Oriënteren

Marktoriëntatie verrichten naar nieuwe mogelijkheden en technologieën bij leveranciers en (onderzoeks)instituten.

Aanvrager

2. Specificeren

Samen met de betrokkenen worden de functionele specificaties opgesteld voor de te ontwikkelen of de te verwerven producten. Voor nieuwe projecten wordt een Programma van Eisen opgesteld.

Aanvrager in samenspraak met de afdeling Inkoop

3. Selecteren

Informaties over de leveranciers vergaren, offertes aanvragen en beoordelen, leveranciers bezoeken en/of ontvangen en tenslotte het selecteren van een geschikte leverancier(s).

Inkoop in samenspraak met de aanvrager

4. Contracteren

Er wordt met de geselecteerde leverancier(s) onderhandeld over de leveringscondities en het afsluiten van project-, raam- of partnercontracten.

Inkoop

5. Orders plaatsen

Bestellen van goederen en diensten, en het plaatsen van orders.

Inkoop

6. Bewaken

·         Bewaken van levertijden

·         Ontvangsten van leveringen

·         Kwaliteit van leveringen

·         Facturen (betalingen en controles)

 

· Inkoop

· Goederenontvangst/Transport

· Aanvrager

· FEZ

7. Nazorg

Het plegen van nazorg op order, het oplossen van problemen en het beoordelen van de kwaliteit van de leveranciers.

Inkoop in samenspraak met de aanvrager

 

Plaatsingsdatum
17-05-2013