PO-beleid als onderdeel van het Inkoopbeleid

Een goed ingericht P2P proces helpt onder andere met het realiseren van inkoopbesparingen en het reduceren van risico’s voor de UT. Primaire reden hiervoor is dat (bestaande) contracten beter worden benut. Uitgangspunt van het inkoopbeleid is dat er voor iedere bestelling een purchase order (PO) wordt aangemaakt tenzij dit een uitzondering betreft, benoemd door afdeling Inkoop in de uitzonderingenlijst. Zie hiervoor de bestelwijzer

In 2013 is het inkoopbeleid vernieuwd, onder andere door de vergaande professionalisering van de inkoopfunctie van de UT en de vele veranderingen op het gebied van inkoop in het publieke domein. Het doel van het inkoopbeleid is om de kaders aan te geven waarbinnen de medewerkers van Inkoop opereren om inkoopdoelstellingen te kunnen realiseren.

Het inkoopbeleid is bedoeld voor alle faculteiten, concerndirecties, servicecentra en de onderzoeksinstituten van de Universiteit Twente, zoals MESA+, MIRA, CTIT en IGS en daarnaast ook de SU.

Klik hier voor het volledige document.

Plaatsingsdatum
24-06-2013