De Universiteit Twente vindt het van zeer groot belang dat inkoopprofessionals en medewerkers, hierna te noemen (I&M), betrokken bij inkooptrajecten ethisch handelen. Daarom is een nieuwe UT Gedragscode ontwikkeld die inkopers en medewerkers betrokken bij inkooptrajecten handreikingen biedt bij het omgaan met ethische dilemma’s in het inkoopproces. We hebben ervoor gekozen te werken met principes in plaats van regels, omdat regels vaak alleen uitdrukken wat wel mag en wat niet. Principes kun je veel ruimer inzetten en geven aan hoe inkoopprocessen idealiter verlopen.

Klik hier voor het volledige document.

Plaatsingsdatum

Augustus 2019