Convenant duurzaam inkopen Hoger Onderwijs

Op 3 december 2008 heeft minister Cramer met vertegenwoordigers van Hogescholen en Universiteiten, het convenant duurzaam inkopen ondertekend. Het Hoger Onderwijs verplicht zich hiermee om voortvarend aan de slag te gaan met duurzaam inkopen: de doelstelling is dat hogescholen en universiteiten uiterlijk in 2012 voor tenminste 50% duurzaam inkopen.

Minister Cramer deed tijdens de bijeenkomst een oproep om de lat hoog te leggen: “Behalve duurzame eisen bij aanbestedingen, wil ik u oproepen ook de wensen die door SenterNovem zijn aangedragen met een zo zwaar mogelijk gewicht in de beoordeling mee te nemen.”

Wat is duurzaam inkopen?

Het inkopen van duurzame ontwikkeling waarbij sociaal-economische, ecologische en culturele aspecten in dynamisch evenwicht zijn. Het levert als resultaat op, dat na ons komende generaties dezelfde kansen hebben om in hun behoeften te voorzien als de huidige generaties. Dit wordt ook wel de “triple-P” benadering genoemd, waarbij de juiste verhoudingen wordt gezocht tussen People, Profit en Planet.

Waarom duurzaam inkopen?

De rijksoverheid ondersteunt de invoering van duurzaam inkoopbeleid bij overheden via het programma Duurzaam Inkopen.
Doelen zijn: een voorbeeld voor anderen stellen, directe milieuwinst bereiken, de markt beïnvloeden door creëren en vergroten van de vraag naar minder milieubelastende producten en diensten; de markt beïnvloeden door milieugerichte productinnovatie te stimuleren.

Plaatsingsdatum

21-03-2012