Jaarcirkels

De ‘jaarcirkel’ is de verzameling randvoorwaarden waarbinnen de onderwijs-roosters van de Universiteit Twente worden ingericht.

In de jaarcirkel staat bijvoorbeeld wanneer het opleidingsjaar begint, wanneer er college-, tentamen- en vakantieweken zijn, etc. De jaarcirkel vormt de basis voor alle onderwijs-roosters van de UT.

Iedere onderwijsinstelling heeft een jaarcirkel, maar die wordt vaak anders genoemd, bijvoorbeeld ‘academische agenda’ of ‘instellingskalender’.

jaarcirkel

De uitgangspunten van de jaarcirkel zijn de volgende:

Hierboven wordt gesproken over "(eventuele) herkansingen" omdat deze niet wettelijk verplicht zijn. In de praktijk is echter te verwachten dat de meeste opleidingen herkansingen in de zomerperiode zullen aanbieden.