Jaarplanning

Jaarcirkels

De ‘jaarcirkel’ is de verzameling randvoorwaarden waarbinnen de onderwijs-roosters van de Universiteit Twente worden ingericht.

In de jaarcirkel staat bijvoorbeeld wanneer het opleidingsjaar begint, wanneer er college-, tentamen- en vakantieweken zijn, etc. De jaarcirkel vormt de basis voor alle onderwijs-roosters van de UT.

Iedere onderwijsinstelling heeft een jaarcirkel, maar die wordt vaak anders genoemd, bijvoorbeeld ‘academische agenda’ of ‘instellingskalender’.

Alle jaarcirkels zijn onderaan deze pagina te vinden. De jaarcirkels voor 2016-2017 zijn vastgesteld op 10 decmeber 2015

Uniforme 3TU-jaarcirkel

Met ingang van het opleidingsjaar 2009-2010 heeft de UT zich geconformeerd aan een gemeenschappelijke jaarcirkel in 3TU-verband.

De uitgangspunten van de 3TU-jaarcirkel zijn de volgende:

  • Er zijn twee weken kerstvakantie, samenvallend met de door de Minister van OC&W geadviseerde kerstvakantie in het basis-, speciaal en voortgezet onder­wijs.
  • Het opleidingsjaar begint op de maandag die zestien weken vóór de eerste maan­dag van de kerstvakantie valt.
  • Vanaf dat moment zijn er twee (netto) identieke semesters van twee (netto) iden­tieke kwartielen.
  • In het derde kwartiel is één week vakantie, waarvan de ligging per instelling wordt vastgesteld.
  • In het vierde kwartiel wordt één extra onderwijsweek opgenomen ter compensatie van het grote aantal officiële feestdagen in dat kwartiel.
  • Er worden géén 3TU-brede afspraken gemaakt over herkansingen in de zomer­periode, de instellingen informeren elkaar wel tijdig over deze herkansingen.

Op basis van de ervaringen in de opleidingsjaren 2009-2010 en 2010-2011 zijn de bovenstaande 3TU-uitgangspunten positief geëvalueerd en voor onbepaalde tijd vastgesteld.

Lokale UT-invullingen

Binnen de uitgangspunten van de uniforme 3TU-jaarcirkel vult de UT de volgende lokale details in:

  • Kies voor de (per instelling te bepalen) vakantieweek in het derde kwartiel voor de UT de door de Minister van OC&W geadviseerde krokusvakantie in de regio waarbinnen de UT gelegen is.
  • Voor de (eventuele) herkansingen in de zomerperiode wordt binnen de UT per opleidingsjaar gekeken wanneer deze het beste kunnen worden verroosterd. Hierbij speelt opgebouwde ervaring met de harde knip en het bindend studieadvies een rol, maar ook de ligging van de zomervakantie van de scholen in de regio. Wegens een wettelijke bepaling zullen er echter geen herkansingen plaatsvinden op data die al in de maand september vallen.

Hierboven wordt gesproken over "(eventuele) herkansingen" omdat deze niet wettelijk verplicht zijn. In de praktijk is echter te verwachten dat de meeste opleidingen herkansingen in de zomerperiode zullen aanbieden.