Zie Jaarplanning

Jaarcirkels

De ‘jaarcirkel’ is de verzameling randvoorwaarden waarbinnen de onderwijs-roosters van de Universiteit Twente worden ingericht.

In de jaarcirkel staat bijvoorbeeld wanneer het opleidingsjaar begint, wanneer er college-, tentamen- en vakantieweken zijn, etc. De jaarcirkel vormt de basis voor alle onderwijs-roosters van de UT.

Iedere onderwijsinstelling heeft een jaarcirkel, maar die wordt vaak anders genoemd, bijvoorbeeld ‘academische agenda’ of ‘instellingskalender’.

jaarcirkel

De uitgangspunten van de jaarcirkel zijn de volgende:

  • Er zijn twee weken kerstvakantie, samenvallend met de door de Minister van OC&W geadviseerde kerstvakantie in het basis-, speciaal en voortgezet onder­wijs.
  • Het opleidingsjaar begint op de maandag die zestien weken vóór de eerste maan­dag van de kerstvakantie valt.
  • Vanaf dat moment zijn er twee (netto) identieke semesters van twee (netto) iden­tieke kwartielen.
  • In het derde kwartiel is één week vakantie, waarvan de ligging per instelling wordt vastgesteld.
  • In het vierde kwartiel wordt één extra onderwijsweek opgenomen ter compensatie van het grote aantal officiële feestdagen in dat kwartiel.
  • Kies voor de (per instelling te bepalen) vakantieweek in het derde kwartiel voor de UT de door de Minister van OC&W geadviseerde krokusvakantie in de regio waarbinnen de UT gelegen is.
  • Voor de (eventuele) herkansingen in de zomerperiode wordt binnen de UT per opleidingsjaar gekeken wanneer deze het beste kunnen worden verroosterd. Hierbij speelt opgebouwde ervaring met de harde knip en het bindend studieadvies een rol, maar ook de ligging van de zomervakantie van de scholen in de regio. Wegens een wettelijke bepaling zullen er echter geen herkansingen plaatsvinden op data die al in de maand september vallen.

Hierboven wordt gesproken over "(eventuele) herkansingen" omdat deze niet wettelijk verplicht zijn. In de praktijk is echter te verwachten dat de meeste opleidingen herkansingen in de zomerperiode zullen aanbieden.