Feestdagen en sluitingsdagen

De Universiteit Twente is gesloten op erkende algemene en christelijke feestdagen en op de vastgestelde collectieve sluitingsdagen. Op die dagen is er ook geen onderwijs. De bibliotheek (UB) vormt een uitzondering, die hanteert eigen openingstijden.

Er zijn drie algemene feestdagen, alle met een vaste datum:

Als Koningsdag op een zondag valt, wordt het feest op de daaraan voorafgaande zaterdag gevierd.

Er zijn zes Christelijke feestdagen die niet per definitie op een dag in het weekend vallen:

Voor de regeling rond de collectieve sluitingsdagen (‘brugdagen’) van de Universiteit Twente, alsmede voor de opsomming van reeds vastgestelde collectieve sluitingsdagen, wordt verwezen naar de betreffende deelsite Sluitingsdagen Universiteit Twente van de Concerndirectie Human Resources. 

De feest- en collectieve sluitingsdagen staan aangegeven in de vastgestelde jaarcirkels van een collegejaar.