Zie Jaarplanning

Feestdagen en sluitingsdagen

De Universiteit Twente is gesloten op erkende algemene en christelijke feestdagen en op de vastgestelde collectieve sluitingsdagenOp die dagen is er ook geen onderwijs. De Bibliotheek vormt een uitzondering, die hanteert eigen openingstijden.

Er zijn drie algemene feestdagen, alle met een vaste datum:

  • Nieuwjaarsdag (1 januari)
  • Koningsdag (27 april, vanaf 2014)
  • Bevrijdingsdag (5 mei)

Indien Koningsdag op een zondag valt, wordt het feest op de daaraan voorafgaande zaterdag gevierd.

Er zijn zes Christelijke feestdagen die niet per definitie op een dag in het weekend vallen:

  • Goede Vrijdag (altijd op een vrijdag)
  • Tweede Paasdag (altijd op een maandag)
  • Hemelvaartsdag (altijd op een donderdag)
  • Tweede Pinksterdag (altijd op een maandag)
  • Eerste Kerstdag (25 december)
  • Tweede Kerstdag (26 december)

Voor de regeling rond de collectieve sluitingsdagen (‘brugdagen’) van de Universiteit Twente, alsmede voor de opsomming van reeds vastgestelde collectieve sluitingsdagen, wordt verwezen naar de betreffende deelsite Sluitingsdagen Universiteit Twente van de Concerndirectie Human Resources. 

De feest- en collectieve sluitingsdagen staan aangegeven in de vastgestelde jaarcirkels van een collegejaar.