Zie Home

Collegetijden en tentamentijden

onderstaande collegetijden worden gehanteerd.

Hierin is rekening gehouden met de looptijd tussen de gebouwen en een middagpauze.


1e uur:

08:45 - 09:30 uur

2e uur:

09:45 - 10:30 uur

3e uur:

10:45 - 11:30 uur

4e uur:

11:45 - 12:30 uur

5e uur = lunchpauze:

12:45 - 13:30 uur

6e uur:

13:45 - 14:30 uur

7e uur:

14:45 - 15:30 uur

8e uur:

15:45 - 16:30 uur

9e uur:

16:45 - 17:30 uur

10e uur = dinerpauze:

17:45 - 18:30 uur

11e uur:

18:45 - 19:30 uur

12e uur:

19:45 - 20:30 uur

13e uur:

20:45 - 21:30 uur

14e uur:

21:45 - 22:30 uur

Met nadruk wordt er op gewezen dat het gedefinieerd zijn van college-uren in de avond geen uitspraak doet over de wenselijkheid van het aanbieden van avondcolleges.

Door de wijziging van de collegetijden zijn deze in 4TU-verband met ingang van het opleidingsjaar 2009-2010 aan alle vier instellingen identiek. Dat faciliteert onderwijsuitwisseling tussen de 4TU-instellingen door middel van real-time videoconferencing.

Aanvangstijdstippen tentamens

Omwille van de duidelijkheid voor studenten en docenten beginnen de schriftelijke tentamens op hetzelfde tijdstip als het eerste ochtend-, respectievelijk middagcollege.

  • Ochtendtentamens beginnen om 8.45 uur
  • Middagtentamens beginnen om 13.45 uur