Zie Promotiekalender

Promotie Corien Nikamp-Simons

the sooner the better?! - providing ankle-foot orthoses in the rehabilitation after stroke

Voor meer informatie zie de Engelse website.