Integrity

Topic
News/Events
Last edit: 11 Nov 2022
Language:
NL

Ondersteuning en nazorg: contacts

Je bent slachtoffer of getuige van fysieke, verbale en psychische agressie (inclusief pesten) op de werkvloer of studieplek. Naast de daadwerkelijke pijn in het geval van fysiek geweld, kunnen verbale, fysieke en psychische agressie op het werk bij slachtoffers en getuigen ook leiden tot psychische pijn en andere gezondheidsklachten, zoals angstgevoelens, slaapstoornissen, maagpijn en andere psychosomatische klachten. Daarom is het goed om kort na het incident met een professional te praten. Het maakt niet uit voor welke vorm van ondersteuning je kiest, belangrijk is dat je er niet alleen mee blijft zitten.

VOOR MEDEWERKERS (INCL PHD)

 • Binnen je faculteit/dienst

  Je leidinggevende is je eerste aanspreekpunt bij integriteitsvraagstukken. Alternatief kun je de HR-manager(s) raadplegen, die aanspreekpunt voor je faculteit/dienst zijn.

  Aandacht directe werkomgeving

  Ook kun je, mits je dit wilt, ondersteuning vragen van jouw naaste werkomgeving, jouw leidinggevende en collega’s. Voor collega’s en leidinggevenden die een medewerker/collega hebben die slachtoffer of getuig is van agressie geldt:

  • Besteed aandacht aan de betrokken medewerker(s) en zijn/haar gevoelens, zoek contact en praat erover met de betrokken medewerker(s);
  • Stop het probleem niet weg maar maak het ook niet groter door allerlei eigen nare ervaringen en verhalen;
  • Informeer ook na langere tijd (enkele weken) hoe het gaat.
 • Algemeen contact op de UT

  Je kunt contact opnemen via integrity@utwente.nl. De mailbox wordt beheerd door Irene Felius en Erwin Medendorp.

 • Vertrouwenspersonen

  Medewerkers en ook medewerkers zonder dienstverband met de UT kunnen een gesprek aangaan met een vertrouwenspersoon. Meer informatie over vertrouwenspersonen. Voor alle PhD candidates is er een PhD Counsellor beschikbaar. Meer informatie over de PhD Counsellor.

 • Arbeidsomstandighedenspreekuur

  HR-managers, leidinggevenden en alle andere medewerkers, die geconfronteerd worden met slachtoffers en/of getuigen van agressie en geweld stimuleren genoemden om een afspraak te maken in het kader van het ‘Arbeidsomstandighedenspreekuur’ bij arbodienstverlener Arbo Unie (tel.: 088-2726312). Geef tijdens het maken van een afspraak aan – of als je wilt kan dit een ander voor je doen - dat je iets (zeer) vervelends op het werk hebt meegemaakt en daarover zou gauw mogelijk wilt praten. De Arboarts kan, zo nodig, doorverwijzen naar de psycholoog. Het arbeidsomstandighedenspreekuur is ook voor medewerkers zonder dienstverband met de UT, die wel slachtoffer of getuige zijn geworden van agressie bij de UT.

 • Klachten
 • Ombudsfunctionaris

  Zowel studenten als medewerkers kunnen bij de universitaire ombudsfunctionaris terecht voor advies bij vraagstukken en probleemsituaties gerelateerd aan studeren of werken bij de UT. De ombudsfunctionaris heeft in eerste instantie een luisterend oor, kan advies en begeleiding bieden, bemiddelen en zo nodig doorverwijzen of zelf onderzoek verrichten. De ombudsfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en niet aan enig gezag ondergeschikt.

  Op 15 oktober 2019 heeft de UT Han Warmelink voor een periode van zes jaar als ombudsfunctionaris benoemd.

  De functie van ombudsfunctionaris is een aanvulling op de al bestaande vertrouwenspersonen, klachtencommissie en studentpsychologen, studieadviseurs en de studentendecaan. Het gaat hier om een laagdrempelige, onpartijdige en onafhankelijke gesprekspartner voor zowel medewerkers als studenten. Men kan terecht bij de ombudsfunctionaris met een diversiteit aan vragen of meldingen die bijvoorbeeld te maken hebben met ongewenst gedrag, klachtbehandeling, aanstelling, functioneren/beoordelen, werkdruk, ontslag, re-integratie en herplaatsing.

  mr.dr. H.G. Warmelink (Han)
  mr.dr. H.G. Warmelink (Han)
  Ombuds Officer
 • Ondersteuning buiten de UT

  HUISARTS

  Maak z.s.m. een afspraak met een arts (huisarts, ziekenhuis, huisartsenpost). Vertel over het incident en verzoek verwondingen te documenteren. Ook de huisarts kan doorverwijzen naar een psycholoog.

  CENTRUM VOOR SEKSUEEL GEWELD

  Bij seksueel geweld (aanranding, verkrachting) maak je z.s.m. een afspraak bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Voor hulp kunt u dag en nacht bellen met 0800 0188. Bij het Centrum Seksueel Geweld wordt u opgevangen door een verpleegkundige. U hoeft uw verhaal niet vaker dan nodig te vertellen. Een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen werkt samen om de beste zorg te geven. Zie voor meer informatie over het Centrum voor Seksueel Geweld

  SLACHTOFFERHULP NEDERLAND

  Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. Je kunt aldaar terecht voor emotionele steun, ondersteuning in het strafproces en hulp om schade vergoed te krijgen. Je kunt met de medewerkers (anoniem) bellen, mailen of chatten en er is ook is er een forum voor lotgenotencontact.

VOOR STUDENTEN

Studenten kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen voor studenten van de afdeling SACC en via deze ook bij de studentenpsychologen terecht. Neem telefonisch contact op met het secretariaat SACC: +31 53 489 2035 of kom langs in de Vrijhof, vloer 3 kamer 311 (rode balie).

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...