Vacatures (interne en externe)

Language:
NL

In elk opzicht jouw talenten verder ontwikkelen als ondersteunende of wetenschappelijke professional.

Bij Universiteit Twente is dat 1 van onze belangrijkste prioriteiten. Van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek tot vernieuwend onderwijs.

Interne en Externe Vacatures

Externe vacatures (publiek opengesteld) zijn beschikbaar via utwentecareers.nl.

Interne vacatures (vacatures voor medewerkers met een dienstverband bij de UT) zijn te raadplegen op de interne vacaturewebsite. Medewerkers kunnen zich op deze site ook aanmelden voor een Jobalert zodat ze altijd per e-mail op de hoogte worden gesteld van de laatste interne vacatures.

ondersteuning bij werving en selectie

HR biedt leidinggevenden en leden van wervings- en selectiecommissies handreikingen voor het professioneel werven en selecteren. Denk daarbij aan advies over: doelgroepgericht werven, het opstellen van een wervend kandidatenprofiel, competentiegericht selecteren, selectie gesprekstechnieken en hoe gebruik te maken van aanvullende methoden van selectie. Meer informatie kun je vinden onder recruitment en selectie.

NVP Sollicitatie code

De Universiteit Twente handelt conform de NVP Sollicitatie code waarin transparante en eerlijke werving en selectie centraal staat. De NVP Sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties (bedrijven en instellingen die arbeidsrelaties aangaan) en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. De code is chronologisch opgebouwd vanaf het ontstaan van de vacature tot de aanstelling. De arbeidsorganisatie kan de (toepassing van de) code aan haar eigen specifieke situatie aanpassen, zo daartoe aanleiding bestaat.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...