Service Portal

Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT)

CELT is onderdeel van het Centre for Educational Support (CES) en gevestigd in de Citadel. De hoofdtaak van CELT is het bieden van onderwijskundige ondersteuningen aan docenten en opleidingsmanagement. Deze onderwijskundige ondersteuning kent vele vormen:

  • Advisering (op micro en macro niveau)
  • Ontwikkelen en verzorgen van professionaliseringsactiviteiten, waaronder BKO
  • Begeleiden en uitvoeren van onderwijsprojecten
  • Bieden van ondersteuning bij zelfstudies en het voorbereiden op een accreditatie
  • Organisatie van activiteiten en middelen voor kennisoverdracht
  • Ontwerpen van onderwijsmaterialen en instrumentarium

Voor meer informatie zie utwente.nl/celt

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...