Vertrouwenspersoon

Language:
NL

Tijdens je verblijf aan de UT kun je te maken krijgen met een probleemsituatie, waarover je liever niet praat met iemand van je eigen opleiding, faculteit of een medestudent, maar wel met een onafhankelijk persoon buiten je faculteit of eigen kring. Dan kun je terecht bij een studentendecaan. Zie ook: meer informatie over over studentendecaan als vertrouwenspersoon

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...