Begeleiders

Studentendecanen

meld je persoonlijke omstandigheden

Raadpleeg de studentendecaan bij probleemsituaties, bijvoorbeeld waarover je liever niet praat met iemand van je eigen opleiding of faculteit of medestudent. Bij vragen over bezwaarprocedures, studievertraging, financiële problemen, overstapproblematiek en persoonlijke omstandigheden. De studentendecaan is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.

Vertrouwenskwesties

De studentendecaan is ook vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag en vertrouwenskwesties. Zij geniet bescherming van de zijde van de werkgever en fungeert als klankbord en tussenpersoon. Er wordt niet opgetreden als scheidsrechter en er worden geen beslissingen genomen. De vertrouwenspersoon geeft adviezen en bemiddeld tussen partijen. Soms wordt de hulp van derden ingeroepen. De anonimiteit wordt daarbij absoluut gewaarborgd.

AFSPRAAK MAKEN

Neem telefonisch contact op met het secretariaat SACC: +31 53 489 2035 of kom langs in de Vrijhof, vloer 3 kamer 311 (rode balie).

Heb je een vraag, stel het de studentendecaan.
stel een vraag

Studentendecanen