meld je persoonlijke omstandigheden

Werkwijze Student Affairs Coaching & Counselling (SACC)
Zie hier hoe wij binnen SACC omgaan met vertrouwelijkheid.

Stel je vragen in eerste instantie aan de studieadviseur van je opleiding. Raadpleeg de studentendecaan als je behoefte hebt aan informatie en een onafhankelijk advies over onderwerpen die samenhangen met je studie en persoonlijke situatie.

De studentendecaan heeft expertise op het gebied van:

De studentendecanen werken universiteitsbreed en onafhankelijk. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Vertrouwenskwesties

De studentendecaan is ook vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag en vertrouwenskwesties. Zij geniet bescherming van de zijde van de werkgever en fungeert als klankbord en tussenpersoon. Er wordt niet opgetreden als scheidsrechter en er worden geen beslissingen genomen. De vertrouwenspersoon geeft adviezen en bemiddeld tussen partijen. Soms wordt de hulp van derden ingeroepen. De anonimiteit wordt daarbij absoluut gewaarborgd.

AFSPRAAK MAKEN

Neem telefonisch contact op met het secretariaat SACC: +31 53 489 2035 of kom langs in de Vrijhof, vloer 3 kamer 311 (rode balie).

Heb je een vraag, stel het de studentendecaan.
stel een vraag

Studentendecanen