Vertrouwenspersoon voor studenten

De vertrouwenspersoon voor studenten is je aanspreekpunt als je te maken hebt (gehad) met onaanvaardbaar gedrag.

De Universiteit Twente wil studenten en medewerkers een sociaal veilige omgeving bieden. In een dergelijke omgeving zijn respect, integriteit, eerlijkheid en aandacht voor de ander normale omgangsvormen. Toch kan het voorkomen dat studenten door een medestudent of een medewerker van de UT worden benaderd op een voor hen onaanvaardbare wijze. Of misschien ben je getuige geweest van een dergelijke situatie. Voorbeelden van onaanvaardbaar gedrag zijn intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten.

Dergelijk onaanvaardbaar gedrag kan je gevoel van veiligheid en plezier tijdens je studie verminderen. Het kan leiden tot stress en mentale of fysieke klachten. Negeer dergelijk gedrag daarom niet en praat er met iemand over.

Praat je liever met een UT student?

Dan is een Confidential Contact Person (CCP) jouw contactpersoon. Ze zijn getraind om te luisteren naar collega's en zullen alles wat je deelt volledig vertrouwelijk houden. Ze ondersteunen je als je ergens mee worstelt, hoe groot of klein ook. Laten we erover praten!

 • Wat is onacceptabel gedrag?

  Onaanvaardbaar gedrag kan vele vormen aannemen. Jij bepaalt zelf wat voor jou onaanvaardbaar gedrag is. Het kan onaanvaardbaar zijn als het directe of indirecte gedrag je persoonlijke integriteit aantast, in welke zin dan ook: verbaal, non-verbaal of anderszins fysiek, online, telefonisch of via tekst, online tekst-, stem-, beeld- of videoboodschap. Onder onaanvaardbaar gedrag wordt onder meer verstaan (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie.

  Sommige vormen van onaanvaardbaar gedrag zijn voor iedereen herkenbaar. Andere vormen kunnen subtieler zijn, zoals opdringerige berichten, meer dan gemiddelde interesse van een docent, herhaaldelijk aangesproken worden op je uiterlijk of nationaliteit.

 • Wat kun je zelf doen?

  Bij onaanvaardbaar gedrag is het belangrijk om actie te ondernemen. Te lang negeren kan mogelijk leiden tot stress en mentale of fysieke klachten.

  Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het belangrijk dat je het aanpakt. Het kan zijn dat de veroorzaker zich er niet van bewust is dat hij/zij een last voor je is. Je kunt contact opnemen met de persoon die het ongewenste gedrag vertoont en hen erop wijzen dat je hier last van hebt. Vertel hen dat je het als ongewenst, beledigend of zelfs bedreigend ervaart. Je kunt ook iemand die je vertrouwt vragen om met die persoon te praten, bijvoorbeeld een docent, je studieadviseur of medestudent. Of neem contact op met de vertrouwenspersoon.

 • Rol van de vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon voor studenten biedt een luisterend oor bij situaties van grensoverschrijdend gedrag of ongelijke behandeling, is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht jegens anderen, zoals docenten en universitaire instellingen.

  De vertrouwenspersoon staat altijd aan jouw kant en biedt morele en emotionele steun. Hij of zij helpt onderzoeken welke stappen je kunt zetten en brengt bij elke stap de voor- en nadelen in kaart. De vertrouwenspersoon kan je bijvoorbeeld begeleiden bij het gesprek met de veroorzaker of bij het nemen van eventuele vervolgstappen. Een mogelijkheid is om een formele klacht in te dienen of een incident te melden als al je pogingen om de situatie te veranderen niet hebben geholpen. Maar het kan ook zijn dat alleen een gesprek met een vertrouwenspersoon voor je voldoende is.

  De vertrouwenspersoon begeleidt je door het hele proces en de mogelijke stappen die je eventueel wilt ondernemen. In dit proces ben jij altijd degene die beslist wat er gaat gebeuren. Er gebeurt niets zonder je uitdrukkelijke toestemming. Jij hebt altijd de regie en bepaalt zelf of je een bepaalde stap of handeling wel of niet zet.

  In alle situaties is je anonimiteit gegarandeerd.

 • Wat doet een vertrouwenspersoon niet?

  Een vertrouwenspersoon neemt niet het probleem van je over. De vertrouwenspersoon zal niet als je vertegenwoordiger optreden, doet geen onderzoek om de waarheid te achterhalen, zal geen juridische bijstand leveren bij een juridische kwestie, en zal niet fungeren  als bemiddelaar.  

 • Een klacht indienen

  Als je na één of meerdere gesprekken met een vertrouwenspersoon hebt besloten een formele klacht in te dienen, doe je dat door je klacht schriftelijk in te dienen bij het klachtenloket. Een vertrouwenspersoon kan je helpen bij het formuleren en indienen van de klacht.

  De vertrouwenspersonen voor studenten zijn:

  Marjolein Drent - marjolein.drent@utwente.nl
  Frido Oei - f.b.l.j.oei@utwente.nl

 • Contact

  Neem contact op met het SACC secretariaat (+31 53 489 2035) voor het maken van een afspraak of mail naar confidential-advisor-students@utwente.nl.