Vlaggenprotocol

Language:
NL

Deze pagina heeft een verkorte link: www.utwente.nl/vlag.

Vlag halfstok?

Als de vlag halfstok hangt dan kan dit verschillende redenen hebben: 

  • De UT sluit aan bij het nationale halfstok-protocol voor (inter)nationale gebeurtenissen
  • De UT zet de vlag halfstok naar het overlijden van een student of medewerker. In overleg met de familie wordt er in de meeste gevallen een in memoriam op de studenten- en of medewerkersportal geplaatst

1 Drie vlaggen 

In de drie vlaggenmasten hangen de volgende vlaggen:

  • University of Twente (Engelstalig)
  • Nederlandse vlag
  • Europese vlag

De vlaggen zijn 's-nachts verlicht zodat ze 's-avonds niet gestreken hoeven te worden.

2 Vlaginstructie

De UT volgt vlaginstructie van overheidsgebouwen. Bij verwachte storm worden de vlaggen gestreken om beschadiging te voorkomen.

3 Beheer

Campus & Facility Management is verantwoordelijk voor het ophangen en strijken van de vlaggen en meldt eventuele beschadigingen of vervuiling aan André de Brouwer.  Hij is verantwoordelijk voor de techniek van vlaggen, masten en hijsinstallaties. Marketing & Communicatie (www.utwente.nl/organisatie/huisstijl/contact) is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bestelling van vlaggen bij de vlaggenleverancier.

4 Verenigingsvlaggen

Met de beschikbaarheid van een tweede LED-scherm voor verenigingsactiviteiten worden de grote vlaggen niet meer vervangen door andere vlaggen. Alleen tijdens de Kick-In wordt de Nederlandse of de Europese vlag vervangen door de Kick-In vlag.

5 Mobiele vlaggenmast

Er is een mobiele, 12 meter lange vlaggenmast beschikbaar voor extra exposure op de campus. Deze mast kan opgesteld bij gebouwen waar een activiteit plaatsvindt. Deze vlaggenmast is in beheer van André de Brouwer en kan bij hem worden aangevraagd. 

6 Rouwprotocol

Het protocol overlijden, bijvoorbeeld bij overlijden van een lid van de UT-gemeenschap, wordt onderhouden door HR. De melding komt direct van CvB of via M&C. Alleen de Nederlandse vlag hangt half stok, de overige twee vlaggen worden op dat moment verwijderd. 

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...