HomeBusinessNationaal Groeifonds

Nationaal Groeifonds

Wat is het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet de komende jaren twintig miljard in projecten die op lange termijn zorgen voor economische groei. Het gaat om projecten binnen de terreinen ‘Kennisontwikkeling’ en ‘Onderzoek, ontwikkeling en Innovatie’. De UT is als partner bij meerdere projectvoorstellen betrokken, waarvan er een aantal gehonoreerd zijn.

Duurzame economische groei

Op de terreinen Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie ziet het kabinet de meeste kansen voor structurele en duurzame economische groei. Bij het terrein Kennisontwikkeling gaat het over kansen die er liggen om te investeren in onderwijs en het leren van vaardigheden. Investeren in menselijk kapitaal leidt tot economische groei. Bijvoorbeeld doordat mensen door het opdoen van kennis betere diensten en producten kunnen maken, die meer geld opleveren. Bij het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie zijn er kansen voor economische groei en die het Nationaal Groeifonds met initiatiefnemers wil verzilveren. Binnen onderzoek, ontwikkeling en innovatie valt onder andere fundamenteel onderzoek, doorontwikkeling van nieuwe technologieën of ideeën. 

Meer informatie

Maatschappelijk relevant

Binnen deze 2 terreinen bundelt de commissie de projecten naar thema’s. Bij Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) gaat het om de thema’s:

Bij Kennisontwikkeling zijn er 2 thema’s:

Deze thema's spelen ook een grote rol aan de Universiteit Twente. Onze wetenschappers, docenten en studenten bedenken en ontwikkelen continu oplossingen met maatschappelijke impact. De thema's binnen het Nationaal Groeifonds sluiten nauw aan bij de wetenschappelijke thema's van de UT

Nationaal Groeifonds en de Universiteit Twente

De UT is betrokken bij meerdere projecten die financiering ontvangen binnen het Nationaal Groeifonds.