Quantum Delta NL

QuantumDelta NL maakt van Nederland de Silicon Valley van quantumtechnologie

Quantum Delta NL (QDNL) is een stichting – bestaande uit kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties – met als doel: Binnen de komende zeven jaar, Nederland positioneren als Silicon Valley van de quantumtechnologie. Het kabinet heeft 615 miljoen euro toegekend om dit doel te realiseren. Om haar doelen te bereiken werkt QDNL met Katalysatorprogramma's (CATs).

Katalysatorprogramma's (CAT)
CAT 1: Quantum computing and simulation

Quantumcomputers werken op een manier die op de natuur lijkt. Ze lossen problemen op die buiten het bereik liggen van klassieke computers, zoals het ontwerpen van materialen en medicijnen of complexe optimalisatieproblemen.

Binnen CAT 1 programme werken we aan de eerste Europese Quantumcomputer: Quantum Inspire. 

CAT 2: National Quantum Network

Met quantuminformatie en het koppelen van quantumsystemen kunnen we fundamenteel veilig communiceren. Door kritieke infrastructuren zoals overheidsinstanties, banken en ziekenhuizen met elkaar te verbinden via quantumnetwerken waarborgen we onze digitale soevereiniteit.

Met de nieuwste quantumhardware en -software werken we het quantuminternet van de toekomst. Het stimuleren van een nationaal quantumnetwerk is het doel van ons CAT 2-programma.

CAT 3: Quantum Sensing Applications

Quantumdetectie leidt tot betere MRI-methoden, nieuwe atoomklokken om de aarde en de klimaatverandering te monitoren, lokalisatie zonder satellieten en nog veel meer toepassingen.

Binnen het CAT 3-programma bouwen we een Nationale Quantumklok. We willen de voordelen van deze verbazingwekkend stabiele klok naar gebruikers brengen.

Tweede quantumrevolutie

QDNL omvat heel Nederland, maar heeft vijf core hubs: Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Leiden, Universiteit Twente en Universiteit van Amsterdam. De hub in Twente omarmt de sterke ambitie om de nanotechnologie af te stemmen op de tweede quantumrevolutie. De technologische focus ligt op nanotechnologie voor quantumtoepassingen, met name quantumfotonica en quantumelektronica. Met de grootste academische cleanroom van Nederland is Twente een broedplaats voor technologische innovaties en nieuwe ideeën op het gebied van quantumchips en quantumsimulatoren. Industriële, overheids- en academische partners komen naar Twente voor de technologische implementatie van materialen en nanodevices voor elektronische en optische kwantumchips.

De hub werkt samen met diverse partners in de private sector, start-ups en scale-ups. De hub Twente werkt ook nauw samen met een reeks academische partners in Nederland en daarbuiten: niet alleen QuTech, maar ook universiteiten in onder andere Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Paderborn, Munster, Shanghai, Edinburgh en Oxford. 

Contact