Toegangsautorisatie

Terug naar Alfabet | Onderdeel | Thema

Toelichting

Toegangsregistratie en toegangsregeling buiten kantooruren.

Omschrijving

U verkrijgt toegang tot een gebouw door uw geautoriseerde toegangspas (medewerkerspas, collegekaart) voor de kaartlezer te houden. Elke keer wanneer u uw toegangspas voor een kaartlezer houdt registreert het systeem uw aanwezigheid, zodat er bij een calamiteit een lijst van personen die zich in het gebouw bevinden uitgedraaid kan worden. U dient te allen tijde bij de afdeling Beveiliging te melden dat u een introducé meeneemt in het gebouw, deze introducé kan zonder kaart niet geregistreerd worden door het systeem.

Bij vermissing/verlies/diefstal van de toegangspas dient u dit direct bij de afdeling Beveiliging te melden, zodat de kaart geblokkeerd kan worden.

Bestelwijze

Toegangsautorisatie aanvragen begint bij het invullen van een toegangregistratieformulier bij de Servicedesk van uw gebouw. U kunt deze volledig ingevuld daar ook weer inleveren. De aanvraag wordt per fax naar de afdeling Beveiliging gestuurd, waar de aanvraag zo spoedig mogelijk wordt verwerkt en geactiveerd op uw medewerkers of collegekaart. Indien u geen geschikte kaart heeft, dan kunt u de toegangspas ophalen bij de afdeling Beveiliging in gebouw Spiegel. U moet dan wel uw legitimatiebewijs mee brengen. De afdeling Beveiliging autoriseert uitsluitend voor de ‘schil’ van gebouwen. Voor autorisatie van binnendeuren moet u bij de Servicedesk in het gebouw zijn.

Kosten

Geen

Verantwoordelijkheid

Het uitgeven van de toegangskaart en het toekennen van rechten daarop is de verantwoordelijkheid van de afdeling Beveiliging.

De uitgifte van medewerkerspassen is een verantwoordelijkheid van de concerndirectie HR.

De uitgifte van collegekaarten is een verantwoordelijkheid van het servicecenter S&O

Links

Calamiteiten

Gevonden voorwerpen

Inbraak

Parkeren

Slagboompas

Sleuteluitgifte

Plaatsingsdatum

15-11-2013