HomeOnderzoekWetenschappelijke thema'sImproving healthcare by personalized technologiesNieuwsOnderzoek naar niertechnologie ontvangt financiering uit Open Technologieprogramma

Onderzoek naar niertechnologie ontvangt financiering uit Open Technologieprogramma

Het onderzoeksproject BAKtotheFuture krijgt subsidie vanuit het Open Technologie Programma (OTP) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Samen met onderzoekers van het UMC Utrecht, de Universiteit Maastricht en de Universiteit Utrecht streeft Dimitrios Stamatialis naar het optimaliseren en valideren van een nieuw apparaat met nierbuiscellen als toevoeging op de huidige dialyse, om de bloedzuivering en daarmee de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Patiënten met nierfalen in het eindstadium, die wachten op niertransplantatie of daarvoor niet in aanmerking komen, zijn volledig afhankelijk van dialyse om te overleven. Hun levenskwaliteit blijft laag, omdat dialyse beperkt is tot een filtratieapparaat dat voornamelijk in water oplosbare afvalstoffen verwijdert. Zulke filtratieapparaten zijn slecht in het verwijderen van een grote groep eiwitgebonden afvalstoffen die normaal gesproken door nierbuiscellen in gezonde nieren wordt uitgescheiden, De eiwitgebonden afvalstoffen hopen zich op in het lichaam en dragen daarmee bij aan een laag welzijn en gezondheidsproblemen. BAKtotheFuture wil een nieuw apparaat optimaliseren met nierbuiscellen en dat valideren. Het apparaat moet een aanvulling worden op de huidige dialyse, om de bloedzuivering en daarmee de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.

Grotere nierbuizen

Stamatialis richt zich op de ontwikkeling van deze bioartificiële nierbuizen of tubuli die bestaan uit nierbuiscellen gehecht aan holle vezelpolymeermembranen. Deze innovatieve benadering probeert de natuurlijke filtratiemechanismen in gezonde nieren effectief na te bootsen. Hij zegt: "Onlangs hebben we dit bereikt op kleine schaal (4 cm2 filtratiegebied), maar dit is niet geschikt voor preklinische studies. BAktothefuture wil deze nierbuizen opschalen; eerst naar 15 cm2 en dan naar 100 cm2. Deze uitbreiding is cruciaal om efficiëntere bloedzuivering mogelijk te maken en de weg vrij te maken voor toekomstige klinische studies.

Meer informatie

Prof. Dr. Dimitrios Stamatialis is hoogleraar in de onderzoeksgroep Advanced Organ Bioengineering and Therapeutics (AOT; Faculteit TNW/TechMed Centrum). Om het volledige nieuwe apparaat te optimaliseren en valideren en uiteindelijk de kwaliteit van leven van patiënten met nierfalen te verbeteren, werkt Stamatialis samen met onderzoekers van de Universiteit Utrecht (Roos Masereeuw), Universiteit Maastricht (Aurelie Carlier) en hoofdaanvrager UMC Utrecht (Karin Gerritsen).

Het project BAKto the future is onderdeel van het TechMed strategische impulsprogramma KETs4PM voor 'Personalised Renal Health', dat een technologische impuls wil geven om de gezondheidszorg en het welzijn te transformeren: https://www.utwente.nl/en/techmed/research/research-programmes/key-enabling-technologies-personalized-medicine/kidney-health/

Open Technologie Programma

Het Open Technologie Programma biedt financiering voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek dat vrij is, onbelemmerd is en niet gehinderd wordt door disciplinaire grenzen. Het programma biedt bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot maatschappelijke en/of wetenschappelijke impact. Een ander recent toegekend OTP project is het onderzoek van Prof. Dr. Ir. Gabriëlle Tuijthof.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)