Zie Op onderwerp vinden

Registratie van documenten in opdracht

Omschrijving

Archive biedt ondersteuning bij het incidenteel of structureel digitaliseren (scannen) van documenten (bijvoorbeeld archiefstukken of dossiers) in JOIN, Sharepoint of andere applicaties. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning van werkprocessen, vergadercycli, faculteitbureaus, commissies of secretariaten.

Het digitaliseren kan bestaan uit de volgende bewerkingsstappen: 

  • Registreren van gegevens van aangeleverde documenten (papier, digitaal)
  • Eventueel voorbewerken, scanklaar maken en scannen van documenten
  • Ontwikkelen van templates voor metadatering, toevoegen van metadata (extra gegevens) en nabewerken van documenten

Kwaliteitskader

Medewerkers van Archive werken volgens de procedure Registratie en Scannen en Recordbeheer, zoals omschreven in het Handboek Vervanging (bijlage 2).

Contact

Neem voor het gebruik van deze dienst contact op met Gerhard Kleinsman.

Voorwaarden

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd als de aanvrager ervoor zorgt ervoor dat de in de offerte vastgelegde (werk)afspraken worden nageleefd: het tijdig aanleveren van de te digitaliseren documenten, eventueel het zelf uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden en/of het aanleveren van de gewenste zoekcriteria.

Kosten

Voor de opdracht wordt een offerte uitgebracht waarin afspraken zijn gemaakt over de uit te voeren activiteiten, de planning, de kwaliteitseisen en de kosten. Binnen twee werkdagen na de aanvraag wordt contact opgenomen met de aanvrager.