Regelingen

Hulp bij het kiezen van een studie

Diploma supplement

De Universiteit Twente geeft standaard bij alle bachelor- en masteropleidingen een diplomasupplement uit. Dit diplomasupplement voldoet aan de richtlijnen van de Europese commissie. Dit supplement geeft een heldere beschrijving van het Nederlandse onderwijssysteem, van de gevolgde opleiding en de resultaten op de onderdelen binnen die opleiding. Dit supplement geeft daarmee een nadere uitleg bij het diploma met het oog op transparantie in het buitenland.

Studentenstatuut

Het studentenstatuut biedt een overzicht van alle rechten en plichten van zowel de student als de universiteit. Het studentenstatuut is gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) en uitgebreid met regelingen van de Universiteit Twente.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

In de onderwijs- en examenregeling (OER) worden de specifieke regels en procedures rondom onderwijs en examens per opleiding beschreven. Je kun de OER van jouw opleiding vinden op de website van je opleiding.