Regelingen

Hulp bij het kiezen van een studie

Diploma supplement

De Universiteit Twente voegt standaard bij een bachelor- en masterdiploma een diplomasupplement toe met een heldere beschrijving van het Nederlandse onderwijssysteem, het niveau en de inhoud van de gevolgde studie en de resultaten op de onderdelen binnen die opleiding. Het document maakt werkgevers en onderwijsinstellingen, ook in het buitenland, duidelijk welke opleiding je hebt gevolgd. Het diplomasupplement zorgt voor transparantie en bevordert de academische en professionele erkenning van kwalificaties zoals graden en getuigschriften. Dit diplomasupplement voldoet aan de richtlijnen van de Europese commissie. 

Studentenstatuut

Het studentenstatuut biedt een overzicht van alle rechten en plichten van zowel de student als de universiteit. Het studentenstatuut is gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) en uitgebreid met regelingen van de Universiteit Twente.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

In de onderwijs- en examenregeling (OER) worden de specifieke regels en procedures rondom onderwijs en examens per opleiding beschreven. Je kun de OER van jouw opleiding vinden op de website van je opleiding.