Behalve bachelor- en masteropleidingenexcellentieprogramma’s en derde fase onderwijs, biedt Universiteit Twente ook online cursussen aan in diverse vakgebieden. Via het Britse platform FutureLearn zijn deze gratis cursussen te volgen voor iedereen. Videocolleges worden gecombineerd met zelfstudie, opdrachten en online interactie zodat leren een plezierige én sociale ervaring is!

Cursus volgen zonder toelatingseisen?
Futurelearn platform
Bekijk het volledig overzicht van lifelong learning cursusen van de UT.

Overzicht open online cursussen

Continue worden er nieuwe online cursussen aan onderstaande lijst toegevoegd. Bekijk hier de actuele planning.

 • eHealth: Combining Psychology, Technology and Health

  eHealth is het gebruik van technologieën ter verbetering van welzijn, gezondheid en de gezondheidszorg. Het is een overkoepelende term die concepten over gezondheid, technologie en mensen vangt. In deze open online cursus, verkrijgen cursisten inzicht in het domein eHealth, de ontwikkelmethoden en theorieën voor gedragsverandering en implementatie. Daarnaast wordt aan de hand van case studies, opdrachten en voorbeelden toegelicht hoe eHealth technologieën worden ontwikkeld en toegepast in de praktijk.

  Meer informatie over deze MOOC en registratie

 • Geohealth: Improving Public Health through Geographic Information

  Veel professionals in het Geohealth domein zijn oorspronkelijk opgeleid in GIS of Health. Deze open online cursus bouwt voort op de expertise van deelnemers die al werkzaam zijn in het Geohealth domein en die effectiever gebruik willen maken van geo-informatie om volksgezondheidsproblemen aan te kunnen pakken. 

  Meer informatie over deze MOOC en registratie

 • Nanotechnology for Health: Innovative Designs for Medical Diagnosis

  In deze cursus worden de talloze mogelijkheden voor de inzet van nanotechnologie in nieuwe medische toepassingen uitgebreid besproken. De toepassing van nanotechnologie in de medische wereld neemt momenteel een vogelvlucht. Met behulp van nanotechnologie kan je bijvoorbeeld ziektes detecteren uit iemands adem, mini-laboratoria maken waarmee je op elke gewenste plek een bloedanalyse kan doen of kanker opsporen via een simpele urinetest.

  Al die toepassingen worden in de MOOC uitgebreid toegelicht. Hoe werken ze? Op welke wijze worden micro- en nanoschaal technologieën ontwikkeld in de laboratoria en clean rooms van de UT? Niet alleen de technische toepassing komt aan de orde, er is ook aandacht voor de ethische en maatschappelijke implicaties van de nieuwe technologie.

  Meer informatie over deze MOOC en registratie

 • Philosophy of Technology and Design: shaping the relations between humans and technologies

  In deze online course leert u hoe filosofie ons kan helpen om de sociale gevolgen van technologie te begrijpen en hoe u deze inzichten kunt toepassen in de praktijk.

  Meer informatie over deze MOOC en registratie

 • Supply Chain Innovation: How Technology Can Create a Sustainable Future

  Elk product dat we gebruiken is het resultaat van een (soms lange) productieketen. In nagenoeg alle productieketens valt voor alle partijen extra winst te behalen – zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid – door beter met andere spelers in de keten samen te werken en door relevante informatie met ze te delen. De opkomst van allerhande laagdrempelige technologie, zoals cloud computing of goedkope sensortechnologie, zorgt dat het voor steeds meer bedrijven mogelijk wordt om de juiste informatie te vergaren, te analyseren en te delen. De online cursus Supply Chain Innovation van de Universiteit Twente zorgt dat cursisten helemaal up-to-date zijn en de verworven inzichten toe kunnen passen. 

  Binnen deze open online cursus leren cursisten overal ter wereld hoe ze de keten waarin ze werkzaam zijn met relatief eenvoudige middelen kunnen verbeteren en verduurzamen. De praktijk, de laatste wetenschappelijke kennis en relevante innovaties uit de ICT-wereld staan centraal. Supply chain innoveren vergt denken over grenzen heen. Grenzen tussen disciplines, afdelingen, bedrijven en landen moeten worden overbrugd om de keten te verbeteren. De cursus richt zich dan ook op professionals en studenten die verder willen kijken dan vakgebieden als productie, distributie, marketing en financiën. De cursus geeft inzicht in het netwerk van activiteiten van productie tot klant. In dit supply chain perspectief liggen de meeste kansen voor innovatie. 

  Meer informatie over deze MOOC en registratie

 • Technology Entrepreneurship: How to Start a New Venture

  Ondernemer zijn is een spannende uitdaging en zal ertoe bijdragen dat jouw op technologie gebaseerde idee werkelijkheid wordt. Tijdens deze gratis online cursus leer je van ervaren technologie-ondernemers van de Universiteit Twente hoe drie cruciale onderwerpen je helpen naar een financieel duurzame onderneming. Je zult ontdekken hoe je ondernemingskansen herkent, evalueert en exploiteert. Tegen het einde van deze cursus, zul je een beter idee hebben van hoe je jouw eigen op technologie gebaseerde onderneming kunt starten.

  Meer informatie over deze MOOC en registratie


  More information about this course and registration

 • Ultrasound Imaging: What Is Inside

  Ultrasound imaging is een gemakkelijke en snelle techniek om structuren in het menselijk lichaam te visualiseren. De techniek is relatief onschuldig en toegankelijk en wordt al decennia toegepast in de medische wereld.

  Tijdens deze course leer je hoe ultrasound imaging wordt gebruikt in een klinische omgeving en hoe de onderliggende technologie gebruikt wordt om de patiëntenzorg te verbeteren. De course is bedoeld voor aankomende studenten die geïnteresseerd zijn in het vakgebied health, vanwege kennis of interesse in fysica, mathematica en biologie. Ook medische professionals die met ultrageluid werken en meer over de techniek achter een echoapparaat willen leren worden opgeroepen de course te volgen.

  Meer informatie over deze MOOC en registratie