Studie kiezen? Volg de Online Open Day op 20 november!

Op de universiteit verwachten we een flinke dosis zelfstandigheid van je. Het tempo ligt hoger dan je op het vwo gewend bent. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor de voortgang van je studie. Gelukkig hoef je het niet helemaal alleen te doen. Aan het begin van je opleiding  krijg je een persoonlijke mentor, met wie je kunt bespreken hoe je studie vordert en waar je tegenaan loopt. Bij elke project krijgt je ook een tutor toegewezen die jouw projectgroep begeleidt.

Je weet snel of je op je plek zit

Het begin van elke opleiding is zo opgezet dat je binnen een half jaar een goed beeld hebt van inhoud en niveau. Als je de opleiding in die periode moeilijk vindt, kun je nog tijdig een alternatief bedenken: een andere studieaanpak, een andere opleiding of ander onderwijs. Je studieadviseur helpt je daarbij. Ontdek je pas aan het eind jaar van het jaar dat je niet op je plek zit − je hebt minder dan 45 van de 60 studiepunten gehaald −, dan krijg je een negatief studieadvies; je moet stoppen met je opleiding. Dit is onderdeel van het bindend studieadvies. Door vroegtijdig je bakens te verzetten, kun je dit voorkomen

Studiebegeleiding

Er zijn tal van belangrijke zaken waar je als aankomende eerstejaars student mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld hoe het zit met je rechten en plichten? Wat kun je doen als er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor je niet optimaal kunt studeren en mogelijk vertraging op loopt. Zijn er voorzieningen nodig en wie kun je advies vragen? En hoe zit het met de studiefinanciering en de ondersteuning die je tijdens je studie kunt krijgen? Al deze informatie kun je terugvinden bij Student Affairs Coaching & Counselling. Voor aankomende studenten met een functiebeperking organiseert UT een speciale introductiebijeenkomst '(on)beperkt studeren'.

Gedurende je studie word je intensief begeleid. Niet alleen door de studieadviseur, maar ook door docenten en tutoren. Tijdens projecten houden zij een vinger aan de pols: hoe loopt het project? Boeken jullie vooruitgang? Kan iedereen uit de voeten met zijn taak? En voel je niet geremd als je een docent buiten collegetijd wilt spreken. De Universiteit Twente staat bekend om haar kleinschaligheid en open en informele cultuur.  

Toetsing

Het onderwijs is opgebouwd rond projecten, waarin je geïntegreerd aan de slag gaat met theorievakken en practica. Je wordt ook getoetst met deeltoetsen die meetellen voor het eindcijfer van de module. Hoeveel toetsen dat zijn en in welke vorm ze worden afgenomen (schriftelijk, mondeling, verslag, enz.), verschilt per opleiding en per module. Ook zal de ene toets zwaarder tellen dan de andere. Het eindcijfer van de module wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen en het projectresultaat. Soms zijn daar wel voorwaarden aan verbonden − bijvoorbeeld minimaal een 5 voor de deeltoets wiskunde. Is je eindcijfer voor een module niet voldoende, dan zijn er mogelijkheden om alsnog te slagen door aanvullende opdrachten of toetsen te doen. Wanneer je een module afrond krijg je pas alle studiepunten van die module.  

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies