Tijdens het tweede jaar ga je dieper in op de verschillende onderwerpen en werk je aan projecten en opdrachten voor bedrijven in Nederland en in het buitenland. Je bent vrij om je studieprogramma aan te passen aan jouw persoonlijke interesses. Er zijn zes modules waar je er twee uit moet kiezen.

Module 5: Strategy, Marketing and Economics

Tijdens dit project fungeer je als directielid van een bedrijf en ga je in een simulatiespel de strijd aan met je medestudenten. Je voert een strategische analyse uit van je bedrijf en de markt voor jouw producten. Op basis van deze analyse, je ervaringen tijdens het spel en de theoretische onderbouwing van het project schrijf je een strategisch document voor het bedrijf. Je gaat daarnaast ook aan de slag met een analyse voor een echt bedrijf.

 • Inleiding tot de belangrijkste theorieën op het gebied van strategie en marketing
 • Inzicht in de sociaaleconomische context waarin bedrijven opereren
 • Marktonderzoek en strategische analyse van organisaties
 • Strategische keuzes en strategie- en marketingprocessen

Meer weten over deze module?

Module 6: Innovation and Entrepreneurship
 • Inleiding tot de belangrijkste fases in het ondernemingsproces en het proces rond de ontwikkeling van een nieuw product;
 • Reflectieve benadering van innovatie en ondernemerschap op basis van hypotheses;
 • Kwalitatieve gebruikersanalyse en het ontwikkelen van demo’s.

Deze module geeft een breed overzicht van hoe nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld. Tijdens een project doe je ervaring op met ondernemerschap. Via colleges, casestudies en het bespreken van artikelen krijg je aanvullende informatie over innovatie en ondernemerschap, ongeacht de context waarin de organisatie actief is.

Meer weten over deze module? 

Module 7 & 8: Keuzemodules

In het tweede jaar kun je het studieprogramma naar eigen inzicht invullen en kies je twee keuzevakken. Bij deze keuzevakken verdiep je je kennis van een bepaald aspect van de internationale bedrijfskunde. Per module zijn er een aantal keuzevakken waar je er één van moet kiezen.

Module 7 - Keuze uit de volgende modules
 • Digital Marketing for Networked Businesses
  Het marketingvak is voortdurend aan nieuwe krachten en ontwikkelingen onderhevig. Een van de belangrijkste invloeden van de afgelopen twintig jaar is de explosieve groei van het internet als commercieel platform en de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie. Organisaties, overheden en het publiek hebben het internet en de nieuwe digitale technologieën omarmd, met als gevolg dat ons leven steeds meer gedigitaliseerd is en er grote digitale sociale en zakelijke netwerken zijn ontstaan. 

  Inhoud van de module:
  • Inleiding tot de marketing in deze door technologie beheerste omgevingen;
  • Je legt een solide basis voor het opzetten, uitvoeren en aansturen van marketingactiviteiten op de digitale marktplaats;
  • Vaststellen van nieuwe aandachtsgebieden. Deze processen vereisen goede vaardigheden en een grondige kennis van e-commerce en socialemediastrategieën en enig inzicht in de technologische context.

         Meer weten over deze module?

 • Supply Management  
  Met Supply Management borduur je voort op het vak ‘Introduction to Purchasing’ uit de module Business Operations Management. Het onderwerp wordt verder uitgediept met kennis over het werk van een inkoper die verantwoordelijk is voor een bepaalde productgroep. 

  De module bestaat uit een combinatie van colleges, een bedrijfsspel, het schrijven en presenteren van een artikel en kleine opdrachten. Bij elkaar bieden die een degelijke theoretische basis, waarbij ook de praktische toepassingen aan bod komen. De University of Twente is de eerste universiteit waar het onderwijs over ketenbeheer is aangepast aan de nieuwe internationale standaard binnen het hoger onderwijs van de International Federation of Purchasing and Supply Management. 

  Je bestudeert:
  • de jaarcyclus van een inkoopafdeling, vanaf de bestedingsanalyse tot het selecteren van leveranciers, en van contractfase tot de evaluatie van leveranciers;
  • de tactische en strategische inkoop inclusief het formuleren van een strategie voor de productgroep;
  • complexere onderwerpen binnen het ketenbeheer, zoals internationale inkoop, groene inkoop en innovatie bij leveranciers.

         Meer weten over deze module?

Module 8 - Keuze uit de volgende modules
 • Financing Entrepreneurial Start-ups and Innovative firms
  Als financieel manager moet je slimme beslissingen nemen, waarmee je waarde creëert. Jij communiceert met de kapitaalmarkt en moet de nodige fondsen werven om de vereiste investeringen te kunnen plegen; daarnaast moet je ervoor zorgen dat de onderneming voldoende cash genereert om investeerders die het kapitaal beschikbaar hebben gesteld tevreden te kunnen compenseren. Daarnaast neem je ook allerlei andere beslissingen inzake de financiële planning, financieringsmethoden, dividendbeleid, risicomanagement, fusies, overname en reorganisaties. Met name in het midden- en kleinbedrijf sta je voor de keuze om voor je financiering bij de banken te blijven aankloppen of via een beursintroductie aandelen aan te bieden op de effectenbeurs.

  In deze module krijg je een behandeling van al deze beslissingen op het gebied van financieel management. Je combineert theoretische concepten met institutionele en technologische contexten en echte praktijkvoorbeelden.

  Wat je in deze module leert:
  • Je raakt vertrouwd met instrumenten en technieken voor financieel management, met name op het gebied van startende en technologische ondernemingen;
  • Je verdiept je in financiële analyse en in de wisselwerking tussen bedrijven en verstrekkers van risicodragend kapitaal, investeerders en kapitaalmarketen in verschillende ontwikkelingsstadia;
  • Je leert hoe financiële beslissingen worden beïnvloed door mondiale, economische, sociale en technologische afwegingen. 
  • Tijdens deze module is er ook aandacht voor onderwerpen die te maken hebben met financiële innovatie, financiële technologie, e-finance, gedragseconomie en recente trends als crowd funding, maatschappelijk verantwoord investeren en investeren in opkomende markten.

         Meer weten over deze module?

 • Business Innovation through IT project Management
  Succesvolle IT-projecten dragen bij aan de innovatie van bedrijfsfuncties, de transformatie van bedrijven en de succesvolle herpositionering van organisaties. Helaas mislukt ongeveer de helft van alle IT-projecten en daarom is er een dringende noodzaak om dit lastige onderwerp onder de loep te nemen.

  Tijdens deze module leer je hoe organisaties IT-projecten kunnen inzetten om voordeel te halen uit informatietechnologie. Je maakt ook kennis met professionele, internationale standaard projectmanagementmethoden en -technieken. Je richt je op algemene en specifieke projectmanagementmethoden op het gebied van innovatie, transformatie en herpositionering.

  Je leert uit welke stappen een project in het algemeen bestaat:
  • reikwijdte van het project en omschrijving van het probleem;
  • beschrijving van de IT-vereisten;
  • formuleren van de oplossing: de eisen omzetten in een prototype en validering van de business case;
  • beheer van de projectportefeuille en besluitvormingsmethoden;
  • projectplanning en begroting;
  • uitvoering van het project, project-dashboards en besluitvorming over voortzetting.

   Tijdens de lessen over deze stappen gebruiken we elementen uit toonaangevende projectmanagementmethoden als Prince 2 en PMBOK. We bespreken elke stap binnen de context van innovatie-, transformatie- of herpositioneringsprojecten.

   Na deze module heb je genoeg bagage om complexere modellen op het gebied van de governance van het projectmanagement te bestuderen (zoals de agile- en scrum-methode) en specifieke methoden en technieken bij internationale projecten. Je zult ontdekken dat je nog gemotiveerder en beter toegerust bent om bijvoorbeeld je Prince 2-certificaat te behalen.

   Meer weten over deze module? 

Het derde jaar

Het derde jaar van de opleiding bestaat uit een minor semester, ofwel vrije keuze ruimte. Hierin kun je ervaring op doen in het buitenland of verbredende of verdiepende modules volgen. In het tweede semester volg je een module waarin je alles leert over leiderschap, verandermanagement, bedrijfsethiek en governance en ga je aan de slag met je afstudeerscriptie. Bekijk het studieprogramma van het derde jaar.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies