Zie HOME | Producten & diensten

Crisiscommunicatie

Brand


• Bel (053-489) 2222

• Geef informatie over locatie, mogelijke slachtoffers en omvang brand

• Waarschuw uw omgeving

• Probeer zo mogelijk de beginnende brand te blussen of verlaat snel de ruimte

• Volg vluchtroutebordjes naar dichtstbijzijnde (nood-)uitgang

• Volg te allen tijde de instructies van de Bedrijfs Hulp Verlening op

• Laat nieuwsgierigen afstand houden


Ongeval/spoedeisende hulp

• Bel (053-489) 2222

• Geef informatie over locatie, aard en aantal slachtoffers

• Zorg dat er iemand bij het slachtoffer is

• Probeer de ongevalssituatie waar mogelijk in een veilige status te brengen

• Volg te allen tijde de instructies van de Bedrijfs Hulp Verlening op

• Laat nieuwsgierigen afstand houden

Overige noodsituaties

Bel (053-489)2222 in onderstaande gevallen:

• Diefstal op heterdaad

• Ongevallen met gevaarlijke stoffen

• Situaties met gevaar voor persoonlijk letsel en/of grote materiële schade

Berichtgeving bij een grote calamiteit

• Volg berichtgeving via www.utwente.nl

• Volg Twitter (#utwente)

• Bij grote crisis nemen de gemeentelijke veiligheidsdiensten als politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening de regie en communicatie over. De UT website en UT Twitteraccount (#utwente) zullen zo goed mogelijk de betrouwbare kanalen volgen en hierover berichten.

Crisisorganisatie

Voor grote calamiteiten, zoals bijvoorbeeld brand, explosie, en bacteriologische besmetting, heeft afdeling HR een UT-breed crisisplan opgesteld dat ook aansluit op het Rampenplan van gemeente Enschede. Omdat tijdens een crisis communicatie erg belangrijk is, heeft M&C een extra crisiscommunicatieplan gemaakt. De plannen worden continue geactualiseerd en er wordt mee geoefend. Bij vragen over het UT-brede crisisplan kun je terecht bij de dienst HR afdeling Veiligheid Gezondheid & Milieu. Met vragen over het M&C crisiscommunicatieplan kun je terecht bij de woordvoerder UT of voor praktische zaken de HR-crisisorganisatie (intranet).