Zie Over de systemen

Onderwijs Data Service (ODS)

De UT Onderwijs-Data-Service, kortweg UT-ODS, bestaat uit meerdere universes (dataverzamelingen) die op verschillende niveaus informatie over het onderwijs verschaffen. De universes zijn gebaseerd op de UT onderwijssystemen.

Voor het genereren en bouwen van rapportages wordt Business Objects (BO) gebruikt. Vanuit BO kunnen we rapporten voor u genereren op basis van de volgende universes:

  • OSIRIS Manager (OSMAN)
  • Mobility Online
  • SMS
  • Syllabus+

De universes leveren rapportages en overzichten op tactisch en operationeel niveau. Daarnaast bestaat er een Datawarehouse (MISUT) welke rapportages levert op strategisch niveau. Voor dit onderwerp verwijzen wij u naar de pagina over dit onderdeel: https://www.utwente.nl/nl/misut/

contactgegevens ODS

Elize Diepman
Inez Apeldoorn
Email: ods@utwente.nl