Zie Over de systemen

Automatisch verwerken van multiple choice-tentamens

Automatisch verwerkte multiple choice-tentamens

Tentamens met multiple choice-vragen kunnen aan de Universiteit Twente worden ingescand en verwerkt. Dit gebeurt met de applicatie ConTest.

ConTest screenshot

Formulieren en instructies

Voor het tentamineren met ConTest kunnen de onderstaande twee standaardformulieren worden gebruikt.

Let op: Deze formulieren alleen printen. Niet kopiëren a.u.b. Hierdoor vermindert de kwaliteit en kunnen de formulieren mogelijk niet meer ingescand worden.

Let op: Soms bestaat een tentamen uit meerdere onderdelen, waarvoor apart cijfers moeten worden berekend. In dit geval dienen de studenten voor elk deel een apart formulier te gebruiken. 
Let op: Per vraag kan een student slechts één correct antwoord aankruisen. Vragen met meer dan 1 correct antwoord zijn momenteel niet mogelijk.

Proces

Let op, nieuw adres! De te scannen tentamens moeten worden afgegeven bij het Tentamenbureau, Citadel 404. Gebruik hiervoor niet de interne post. Graag overhandigen aan het tentamenbureau van uw eigen faculteit. 

Bij het inleveren van het tentamen a.u.b. het volgende niet vergeten:

  1. 1x ingevuld Examination Processing Form
  2. 1x antwoordblad met de juiste antwoorden (studentnummer=0000000)
  3. De antwoordbladen van de studenten (een per student)

Het inscannen en verwerken duurt 3 werkdagen. Mocht een snellere levering noodzakelijk zijn, neem dan a.u.b. contact op met het tentamenbureau.

RAPportEN

Na het verwerken van de cijfers zijn vier rapporten beschikbaar:

  1. De antwoorden per student als CSV (zie voorbeeld CSV)
  2. De door ConTest berekende cijfers als Excel (zie sample ReportBook.xls)
  3. Een gedetailleerde toetsanalyse in PDF (zie sample ReportBook.pdf)
  4. Een PDF met scans van alles studentformulieren (zie example formscan.pdf file)

Voor meer informatie over toetsanalyse, zie de CELT assessment website.

Voor meer informatie over de tentamenorganisatie, zie de website van het tentamenbureau. U kunt ook contact opnemen met contest-ces@utwente.nl.