Zie Nieuws

Nieuw onderzoeksdatabeleid Universiteit Twente

Vanaf 1 oktober 2018 heeft de UT een nieuw onderzoeksdatabeleid. Het vervangt het databeleid van 1 juli 2015. In deze nieuwe versie wordt meer aandacht besteed aan het belang van goed databeheer, zowel voor de wetenschapper als voor de wetenschap en de maatschappij. Een speciaal aandachtspunt hierbij is Open Science.

Daarnaast bevat het nieuwe databeleid, meer dan in de vorige versie, gedetailleerde en concrete eisen aan het opslaan, documenteren, delen, archiveren en registreren van onderzoeksgegevens. Ten slotte staan er richtlijnen in voor het implementeren van het databeleid in de faculteiten waarbij het benoemen van rollen en verantwoordelijkheden aangaande het beheer van onderzoeksdata een belangrijke plaats inneemt.