Registratie lasers klasse 3B en 4 / Notification laser class 3B and 4
Alle lasers van klasse 3B en 4 dienen geregistreerd te woreden. Ook als deze volledig zijn afgeschemd.    All lasers in class 3B and 4 must be registered. Even if these have been completely shielded.

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.
The questions marked with an asterix (*) must contain an answer.