Formulieren/webapplicaties

Drukvat registratieformulier / Pressure vessel notification form

De vragen die zijn aangegeven met een (*) zijn verplicht.
The questions marked with an asterix (*) must contain an answer.

Naam (verantwoordelijk voor het drukvat) / Name (responsible for pressure vessel)

Initialen / Initials

Email adres / Email address

Faculteit / Faculty

Werkeenheid / Department

Locatie drukvat (Gebouw en ruimtenummer) / Location pressure vessel (building and room number)

VGM contactpersoon werkeenheid / Local HSE contact

Fabrikant / Manufacturer

Model type/nummer / Model type/number

Serial nummer / Serial number

Is het drukvat voorzien van een goedkeuringscertificaat? (Ja / Nee) / Does the pressure vessel have a certificate of approval? (Yes / No)

Aanvullende opmerkingen / Additional remarks

Bedankt voor het registreren van uw drukvat.
Thank you for completing this form.