De vragen die zijn aangegeven met een (*) zijn verplicht.
The questions marked with an asterix (*) must contain an answer.