Zie Home General Affairs

Juridische Zaken

Juristen  werkzaam bij de dienst Algemene Zaken  van de Universiteit Twente (UT) ondersteunen het College van Bestuur, de faculteiten en dienstverlenende eenheden op uiteenlopende rechtsgebieden, zoals: 

  • Onderwijsrecht (interpreteren van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, adviseren over onderwijs- en examenregelingen)
  • Bestuursrecht
  • Contractenrecht (opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten, zoals geheimhoudingsovereenkomsten, onderzoeksovereenkomsten en IP overdrachtsovereenkomsten)
  • Ondernemingsrecht (adviseren over de oprichting of ontbinding van rechtspersonen, het opstellen en wijzigen van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten)
  • Intellectueel eigendomsrecht (adviseren inzake octrooi- en auteursrechten)

Juristen 

Stafjurist:

mr. H.W.H.M. (Erna) van der Zandt
h.w.h.m.vanderzandt@utwente.nl
053 489 2010

Bedrijfsjuristen (Contractenrecht, Privaatrecht & Intellectuele Eigendomsrechten):


mr. F. (Frank) Groot
f.groot@utwente.nl
053 489 4118
06 20 44 04 12


mr. P.G.C. (Peter) van Roosmalen
p.g.c.vanroosmalen@utwente.nl
053 489 4118
06 12 18 57 73

Documenten en links 

De volgende documenten zijn beschikbaar: