HR-functionarissen bij faculteiten en eenheden

De HR functionarissen zijn het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van de UT.

Op deze pagina staat overzicht van alle HR managers, adviseurs en assistenten, werkzaam binnen de faculteiten en eenheden van de UT.

ET:

Faculteit Engineering Technology

EWI:

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

BMS:

Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences

ITC:

Faculteit Geo-Informatie Wetenschap en Aard Observatie

TNW:

Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Diensten/ Servicecentra

 

ET: Faculteit Engineering Technology

HR manager:

Cathelijne de Carpentier Wolf-de Vin dfhx 2424

HR adviseur:

Vera Vogt-Scholtendfhx 2066

HR-assistenten:

Sophie Vrielink-Witterick dfhx 3670
Miranda Van Wijk dfhx 3232

EWI: Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

HR manager:
Anja Smit dfhx 2235

HR adviseur:
Marlies Oude Bos-Althuis dfhx 4163

Sandra Prent dfhx 9186

HR-assistenten:

Odette Scholten dfhx 2686

Elvira Dijkhuis dfhx 4127

Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences (BMS)

HR manager:

John Winter dfhx 5563

HR adviseur:

Karen Geerdink dfhx 2811

Brigitte Tuk dfhx 3258

HR-assistenten:

Rita Schoonbeek-Fladderak dfhx 4994
Marleen Blijleven dfhx 4868

ITC: Faculteit Geo-Informatie Wetenschap en Aard Observatie (ITC)

HR manager:

Leon steenbergen dfhx 6618 ITC 1-146

HR- assistente:

Karen de Vos – de Groot dfhx 4874421

TNW: Faculteit Technische Natuurwetenschappen

HR manager:

Annet Hogeling dfhx 4269

HR-adviseur:

Wietske Katier-Philipsen dfhx 3044

Marlies Golbach dfhx 4270

Eddy ter Heijne dfhx 4263 ( EL en TW)

HR- assistenten:
Agnes Maas-Hertsenberg dfhx 4270
Ingrid Vuurpijldfhx 4308

Debby Koelle-Horstink dfhx 2229

Diensten/ Servicecentra

HR manager: (HR, LISA en S&B)

Wim Somsen dfhx 4873 (Netty Kollen dfhx 2260)

HR manager: (FB, AZ en FEZ)

Netty Kollen dfhx 2260

HR-manager: (CES en M&C)

Sandra Konter-Selderhuis dfhx 2049

HR adviseur: (FB, EC en CES)

Erwin Reudink dfhx1132

HR- assistenten:

Mandy Lokken dfhx 3833 (LISA,HR, FEZ)

Christine Maas dfhx 2303 (S&B, AZ, FB)

Harriette Kamphuis dfhx1083 (M&C en CES)