12 januari 2022
Language:
NL

UT Areda archief voor langdurig archiveren van je onderzoekdata

Vanaf nu kunnen UT onderzoekers onderzoekdata na een onderzoeksproject veilig en langdurig archiveren in Areda. Elke onderzoeksgroep heeft een eigen sectie, waarvoor alleen onderzoekers van de groep toegang hebben. Om je onderzoekdata te kunnen archiveren, moet je deze eerst documenteren. Zo maak je de onderzoekdata goed herbruikbaar voor je collega’s en jezelf. Door je data veilig en zorgvuldig te archiveren zorg je ervoor dat je onderzoek geverifieerd kan worden. Je kunt Areda kosteloos gebruiken.  

Als onderzoekdata in Areda gearchiveerd zijn, kunnen collega-onderzoekers deze nog gebruiken mocht jij de UT verlaten hebben. Je kunt vanuit je publicaties linken naar de dataset in het UT research information system.  

Facultaire data stewards ondersteunen bij archiveren data

Het archiveren van statische onderzoekdata vereist enkele voorbereidende stappen, zoals: het selecteren van databestanden, het documenteren van de data (metadata, gebruiksvoorwaarden), en encryptie als het gaat om (privacy) gevoelige data. Je kunt je facultaire data steward om advies en ondersteuning vragen voor en tijdens het archiveren van de data. De facultaire data steward doet altijd een laatste check. 

Toegang tot onderzoekdata en delen

Alle onderzoekers van de onderzoeksgroep hebben toegang tot de sectie van hun groep. Toegang tot bestanden kan alleen beperkt worden via encryptie. Je kunt een dataset delen met UT onderzoekers buiten je onderzoekgroep via een unieke tijdelijke link. 

Data publiceren in “trusted repositories”    

Het UT RDM beleid vraagt je om je onderzoekdata te archiveren. Daarnaast word je gevraagd om de statische dataset (niet later dan een maand na afloop van je onderzoek) open toegankelijk te publiceren in “a trusted repository”, overeenkomstig de FAIR data-principes en met inachtneming van de wettelijke en contractuele voorwaarden. The preferred repositories voor publiceren zijn: 4TU.ResearchData, en DANS. 

Opslaan van dynamische data tijdens je onderzoek  

Areda is niet bedoeld voor het opslaan van dynamische data tijdens je onderzoek. Gebruik de  decision tree "How to handle research data" om de beste oplossing te vinden voor het opslaan van onderzoekdata tijdens je onderzoek.  

Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit  

Met het Areda archief zorgt de UT ervoor dat UT onderzoekers overeenkomstig de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit onderzoekdata, software, codes, protocollen, onderzoeksmaterialen en gerelateerde metadata veilig en zorgvuldig kunnen archiveren.   

Back-up bij Surf   

Alle Areda archiefbestanden worden duurzaam opgeslagen op de gecertificeerde servers van de UT. Surf verzorgt de back-up. De standaardtijd voor het archiveren is tien jaar. Areda wordt betaald uit centraal budget. 
 
Lees meer over het Areda Archief in de service portal Research Support: 
Preserving data at the UT (Areda) | Service Portal | University of Twente (utwente.nl) 

Bekijk Areda 

Vragen? Neem contact op met je facultaire data steward.


My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...