Cyber Safety & Privacy

Topic
News/Events
Last edit: 18 Mar 2024
Language:
NL

Cybersafety & privacy zijn belangrijke thema's op de universiteit. Zij zorgen ervoor dat medewerkers en studenten veilig hun werk kunnen doen, dat onderzoeksinformatie geheim blijft en dat persoonsgegevens beschermd worden.

De cybersafety & privacy website biedt informatie over hoe de universiteit hier mee omgaat. Het bevat daarnaast informatie voor medewerkers en studenten over hoe zij zelf voor een veilige omgeving kunnen zorgen en hoe zij zichzelf kunnen beschermen.

WELKE INFO IS ER BESCHIKBAAR?

Via de cybersafety & privacy site vind je informatie over:

Contact

Computer Emergency Response Team (CERT-UT)
Computer Emergency Response Team (CERT-UT)
Functionaris Gegevensverwerking (FG)
Functionaris Gegevensverwerking (FG)

Voor specifieke vragen op het gebied van privacy, kun je contact opnemen met de Privacy Contactpersoon van je eenheid.

Updates

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...