Service Portal

Update van UT-website lay-out

2 november 2021

In de loop van december/januari zullen de verschillende subwebsites binnen utwente.nl/*** voorzien worden van een nieuwe website-lay-out. De UT-krijgt geen volledig nieuwe template, het betreft een grote update van de huidige lay-out uit 2016. Voor de website-beheerders zijn er geen grote veranderingen in het gebruik. Bijna alle functionaliteiten blijven op dezelfde manier werken.

Waarom deze wijziging?

Het webteam van Marketing & Communication voert regelmatig onderzoeken onder website-gebruikers uit en analyseert het gedrag van de website-bezoekers op de site. Hieruit zijn bepaalde verbeterpunten naar voren gekomen. Een aantal verbeteringen, zoals duidelijkere namen voor menuitems, minder pagina’s of duidelijke benamingen van links zijn met name door de beheerders in de content zelf op de lossen. Veel kleine punten zijn in de afgelopen jaren met kleine wijzigingen doorgevoerd, elke maand is er wel een update van de template geweest. Onderstaande punten uit de gebruikersonderzoeken denken wij echter alleen met een ingrijpendere template-aanpassing structureel te kunnen verbeteren.

Wat gaat er veranderen?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen, inclusief vet gedrukt de bijbehorende verbetering:

 1. Context aangeven voor een beter overzicht waar een gebruiker zich binnen utwente.nl bevindt en wat de aangrenzende lagen (eentje hoger en eentje lager) te bieden hebben.
  > Menu links toont twee lagen voor inkijk in hoger/dieper niveau.
  >  Éen duidelijk pad bovenaan de site in plaats van twee deel-kruimelpaden.


 2. Duidelijk maken wat de home van een bepaalde sub-site is.
  > ‘Home’ button afdwingen in menu van elke-subsite.

 3. Menu-item kunnen niet langer een link zijn.
  > Niet mogelijk om links in het menu te maken: bestandstype is niet meer beschikbaar.

 4. Beter anticiperen op verschillende schermafmetingen en groter wordende schermen.
  > Het tekstvlak wordt 180 pixel breder, maar i.v.m. leesbaarheid niet te breed.
  > Bijzondere elementen (‘widgets’) in het tekstgebied hebben geen vaste breedte meer maar schalen variabel mee, afhankelijk van breedte van het scherm om beter het scherm te vullen.
  > Afbeeldingen in de header krijgen aangepaste afmetingen, zodat minder snel hoofden uit beeld vallen.

 5. Logischere gebruikersinteractie:
  > Zoekmachine niet meer in menubalk, maar rechts boven.
  > Taalswitch (indien van toepassing bij meertalige sites) niet meer onder menubalk, maar rechts boven.

 6. Login status van bezoeker altijd zichtbaar, zodat de gebruiker begrijpt waarom die wel of niet bij bepaalde intranetten kan.
  > Indicatie van wel/niet ingelogd in de bovenbalk (volgt binnenkort).

Planning

De circa 100 websites van BMS zullen als eerste op korte termijn omgezet worden. Andere websites volgen daarna. We nemen contact op met een van de beheerders om de omzetting aan te kondigen. Als je niet kunt wachten en sneller de switch wilt maken, neem dan contact op.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met onlinemedia@utwente.nl.


My bookmarks

Manage

Please wait a moment...