Wervingsevenementen/voorlichting voor aankomende studenten

Language:
NL

De Universiteit Twente organiseert diverse wervingsactiviteiten om aankomende scholieren en studenten te informeren en enthousiasmeren voor de bachelor- en masteropleidingen.

Open dagen

De Universiteit Twente organiseert voor haar bachelor- en masteropleidingen twee keer per jaar Open Dagen. Voor meer informatie over de programma’s van de verschillende Open Dagen, kijk op de website van de Open Dagen. Informatie over de actuele bezoekersaantallen (intranet) en de aantallen van voorgaande jaren is online beschikbaar.  

Bachelor

Doelgroep

4, 5, 6 VWO scholieren (NL & INT)

Datum

November & maart

MASTER 

Doelgroep

In hoofdlijnen zijn er vier doelgroepen, t.w. UT bachelor studenten, HBO doorstromers, WO doorstromers van andere instellingen, Internationale doorstromers

Datum

November & maart

Meeloopdagen

De Universiteit Twente organiseert voor de bachelor- en (enkele) masteropleidingen meeloopdagen.

Een studiezoeker loopt een dag mee met een student van de UT. Tijdens een meeloopdag ervaren scholieren hoe het is om student te zijn, hoe het is om een college te volgen, een practicum of workshop te doen. Een meeloopdag is een aanvulling op een bezoek aan een open dag. Aanbevolen wordt om eerst een open dag te bezoeken om vervolgens een meeloopdag te doen. Aanmelding/info via de websites van de meeloopdagen:

BACHELOR MEELOOPDAGEN

Doelgroep

5 en 6 vwo scholieren (NL & INT)

Datum

Oktober – juni

MASTER MEELOOPDAGEN

Doelgroep

UT bachelor studenten, HBO studenten, WO studenten, Internationale studenten, Twente Graduate School & Professionals (NL & INT)

Datum

Oktober – juni

Beurzen

Vanuit de Universiteit Twente bezoeken we wervingsbeurzen nationaal en internationaal. Voor de bacheloropleidingen doen we dit binnen Europa in de doellanden: Nederland, Duitsland, Bulgarije, Roemenië, Griekenland, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk.  

Bachelor

Doelgroep

Nederlandse, Duitse en Internationale studiezoekers

Wanneer

Op diverse momenten gedurende het wervingsjaar

MASTER BEURZEN

Doelgroep

UT bachelor studenten, HBO studenten, WO studenten, Internationale studenten, Twente Graduate School & Professionals (NL & INT)

Datum

Hele jaar door

BEURSAGENDA

BEURSMATERIAAL

Ga je zelf naar een beurs? Dan kun je via Marketing & Communicatie wervingsmateriaal meenemen. Om wat voor materiaal het gaat kan je zien op de gerelateerde pagina Offline marketingactiviteiten.

Skype-gesprekken

Zie https://www.utwente.nl/en/skype-study-orientation/

Scholenvoorlichting

De Universiteit Twente organiseert voor de bacheloropleidingen scholenvoorlichtingen op locatie bij middelbare scholen.

Doelgroep

4, 5, 6 VWO scholieren in Nederland en Duitsland

Wanneer

Op diverse momenten gedurende het wervingsjaar (september - juni)

Wij verzorgen scholenvoorlichtingen op scholen en kleine voorlichtingsevenementen, waaronder:

  • UT brede voorlichtingen: algemene voorlichting over de UT en studeren in Enschede.
  • Opleiding specifieke voorlichtingen: een enkele opleiding wordt gevraagd voor bv een presentatie.
  • Overige voorlichtingen, zoals clustervoorlichtingen (vb cluster techniek/gezondheid), meiden en techniek voorlichtingen.

De presentatie voor schoolvoorlichting kun je hier vinden: www.utwente.nl/mc/schoolvoorlichting-powerpoints.  

Contact met scholen en decanen

Daarnaast onderhouden wij contacten met de decanen van middelbare scholen, om hen te informeren over het opleidingsaanbod, op de hoogte te stellen van wervingsevenementen of wordt gebeld voor specifieke acties.

HBO voorlichting

Doelgroep

HBO studenten (NL)

Wanneer

Op diverse momenten gedurende het wervingsjaar (september - juni)

Wij verzorgen voorlichtingen op locatie bij HBO instellingen in Nederland, o.a. het geven van een presentatie of deelname aan minorenmarkten. Medewerkers van verschillende opleidingen bezoeken deze voorlichtingen afwisselend. Contactpersoon voor Hbo voorlichting vanuit M&C is Linda Jonker.

Meiden en techniek voorlichting

Wat

Speciale voorlichting voor meiden over technische opleidingen

Doelgroep

Meiden uit 4, 5 en 6 vwo

Wanneer

Op diverse momenten gedurende het wervingsjaar (september - juni)

Het potentieel aan vrouwelijke studenten voor bèta/technische studies groeit* maar deze meisjes stromen niet per definitie door naar een technische vervolgopleiding. Het project Techniekmeiden is opgezet om “sense of urgency” te creëren en ambitie te ontwikkelen om potentiële studentes te interesseren voor onze technische Bsc opleidingen. Om duurzaam resultaat te kunnen genereren op de lange termijn zal er “voorbij” losse activiteiten gekeken moeten worden om te komen tot een gendergericht beleid.

*(2010/2011: van het totale aantal meisjes in 6vwo heeft 45% een natuurprofiel)

Activiteiten

Techniek ambassadrices
- Voorlichtingen: verspreid door het jaar

Study Information Centre (Studie Informatieventrum)

Wat

Vraagafhandeling van studiezoekers per telefoon, mail en chat

Doelgroep

- Bachelor: 3, 4, 5, 6 vwo scholieren, ouders en decanen

- Master: UT bachelor studenten, HBO studenten, WO studenten en internationale studenten

Wanneer

Dagelijks tussen 9.00 – 17.00 uur

Het Study Information Centre is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle inkomende informatieaanvragen over alle bachelor- en masterstudies aan de Universiteit Twente. Deze informatieaanvragen komen binnen via e-mail, telefoon, post, chat en aan de balie. Daarnaast zorgt het Study Information Centre voor de uitgifte van voorlichtingsmateriaal en het beheer van de voorlichtingsauto’s.

Het Study Information Centre is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Je kunt studiezoekers met vragen verwijzen naar het Study Information Centre:

Telefoon: 053 489 5489
E-mail: study@utwente.nl
Locatie: Spiegel P112

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...