Service Portal

Procedure aanvraag visa en verblijfsvergunning

De Universiteit Twente is als erkend referent verantwoordelijk voor een rechtmatig verblijf van de (gast) medewerker. Er zijn verschillende soorten verblijfsvergunningen waarbij de Universiteit Twente bepaalt welke vergunning benodigd is. Om een verblijfsvergunning te krijgen voor werk, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. De voorwaarden verschillen per verblijfsvergunning.

Zowel de erkend referent als de (gast) medewerker dient te voldoen aan de rechten en plichten van het Modern Migratiebeleid zoals informatieplicht, administratieplicht en zorgplicht.

ONDERDAAN VAN DE EU/EER-LANDEN

Hieronder vallen de volgende landen België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken (zonder Faeröer en Groenland), Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (ook: Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique en la Réunion)- *1, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland (zonder Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba), Oostenrijk, Polen, Portugal (ook: Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (ook: Balearen en Canarische Eilanden), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië & Noord-Ierland ((incl. Gibraltar , zonder Kanaaleilanden, BNO-paspoorthouders en Isle of Man) - *2, Zweden.

*1 - Franse overzeese departementen
Een onderdaan van Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte en la Réunion is Frans staatsburger. Hij is ook EU/EER-onderdaan. 

*2 - BNO-paspoorthouders
Hebt u een BNO-paspoort? Dan hebt u geen visum nodig voor het Schengengebied. U hebt wel een mvv nodig.

De volgende landen zijn lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER): Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Onderdanen van Zwitserland worden ook gezien als EU-onderdaan.

  • Voor een verblijf voor maximaal drie maanden hoeft niets gedaan te worden. Wel dient men in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.
  • Voor een verblijf voor langer dan drie maanden dien je je te laten inschrijven bij de gemeente waar je je vestigt.

GEEN ONDERDAAN VAN DE EU/EER-LANDEN

Voor onderdanen niet afkomstig uit een EU/EER-landen, is van belang het doel van je bezoek aan de Universiteit Twente en de duur van je verblijf.

Doel Student

Word jij als student bij de Universiteit Twente ingeschreven ? Zie hiervoor http://www.utwente.nl/ces/internationaloffice/

Doel Stagiaire

Ben jij ingeschreven als student bij een onderwijsinstelling buiten Nederland en is de stage een verplicht onderdeel van je studie om je curriculum te kunnen afronden ? Dan zal de afdeling HR-IST een aanvraag tewerkstellingsvergunning en inreisvisum verzorgen voor jouw stage periode. Bij een verblijf korter dan drie maanden, dien je zelf een Kort Verblijf Visum bij de ambassade in thuisland te regelen. De tewerkstellingsvergunning wordt door de afdeling HR-IST aangevraagd.

Doel Medewerker: promovendus / onderzoeker

Verblijf maximaal drie maanden
Voor een verblijf van maximaal drie maanden dien je zelf een kort verblijf visum aan te vragen. Enkele nationaliteiten zijn hiervoor vrijgesteld, zie Visumplichtige nationaliteiten bij kort verblijf.
Bij inreis in Nederland ontvang je van de marechaussee luchthaven Schiphol een inreis stempel in je paspoort. 

Verblijf meer dan drie maanden
Voor een verblijf meer dan drie maanden wordt de procedure voor Toegang en Verblijf door de afdeling HR-IST verzorgd.

Doel Gast medewerker

Verblijf maximaal drie maanden
Voor een verblijf van maximaal drie maanden dien je zelf een kort verblijf visum aan te vragen. Enkele nationaliteiten zijn hiervoor vrijgesteld, zie Visumplichtige nationaliteiten bij kort verblijf.
Bij inreis in Nederland ontvang je van de marechaussee luchthaven Schiphol een inreis stempel in je paspoort. 

Verblijf meer dan drie maanden
Voor een verblijf meer dan drie maanden wordt de procedure voor Toegang en Verblijf door de afdeling HR-IST verzorgd.

Overige verblijfsdoelen

Voor procedures ten aanzien van overige verblijfsdoelen niet gerelateerd aan arbeid of studie, zie Overige verblijfsdoelen.

Doel verblijf gezinsleden

Voor procedures ten aanzien van gezinsleden, zie gezinsleden Overige verblijfsdoelen

PASFOTO EN VINGERAFDRUK

Voor de pasfoto die op de verblijfsvergunning staat gelden speciale voorwaarden. Dit zijn dezelfde voorwaarden waaraan pasfoto’s voor Nederlandse paspoorten moeten voldoen. Voor een overzicht van alle voorwaarden verwijzen wij u naar de informatie op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaarten Photo matrix.

Bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst wordt de MVV afgehaald. De medewerker op de diplomatieke post scant de meegebrachte pasfoto van betrokkene(n) en beoordeelt of deze aan de eisen voldoet. Ook zal de handtekening door betrokkene(n) worden geplaatst en de vingerafdrukken worden afgenomen. Op moment van binnenkomst in Nederland, kan normaliter de verblijfsvergunning bij het IND loket worden afgehaald.

LEGES

Er worden kosten berekend voor de aanvraag van visa en verblijfsvergunning. Zie hiervoor de legeswijzer van de IND hieronder:

TBC ONDERZOEK

Bij een verblijf langer dan 3 maanden in Nederland, vindt een tuberculose onderzoek plaats.

Mocht je uit één van de volgende landen komen, dan is dit onderzoek niet vereist:

TERUGKEERVISUM

Als de geldigheid van de verblijfsvergunning is verlopen op moment van terugkeer naar Nederland, is het noodzakelijk om een terugkeervisum aan te vragen. Hiervoor kan een afspraak bij de IND worden gemaakt. Wel dient er bij de IND een verlengingsaanvraag te zijn ingediend op het moment van aanvraag terugkeervisum.

Voor deze aanvraag geldt een legestarief. De leges kan je nalezen in:

VERBLIJFSVERGUNNING AANVRAGEN BIJ VERLIES OF DIEFSTAL

Bij verlies of diefstal van de verblijfsvergunning kan een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning worden ingediend. Hiervoor kan het volgende aanvraagformulier worden gebruikt:

NORMINKOMEN

De IND controleert bij een aanvraag om een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) en een verblijfsvergunning (VVR) of de aanvrager over voldoende middelen van bestaan beschikt. Deze normbedragen zijn gebaseerd op de Wet minimumloon (WML) en de Wet Werk en Bijstand (WWB). Elk jaar in januari en juli wijzigen deze bedragen.

Legalisatie documenten

Een document dat in het buitenland officieel en legaal is, is dat niet automatisch in Nederland. De autoriteiten in het land waar het document vandaan komt, moeten meestal eerst nog stempels en handtekeningen op het document zetten. Dit heet legaliseren.

Procedure legalisatie buitenlandse documenten

De Nederlandse overheid kan u vragen om een officieel en legaal document uit het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte. Zo’n buitenlandse akte laat u meestal legaliseren door de autoriteiten van het land waar het document vandaan komt. Dit is bijna altijd het ministerie van Buitenlandse Zaken in dat land. Daarna moet u het document ook nog laten legaliseren door de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in hetzelfde land.

Is het document opgesteld in een andere taal dan Engels, Frans of Duits? U moet dan zorgen voor een vertaling door een beëdigd vertaler. Zowel de vertaling als het originele document moet u laten legaliseren.

IS ER EEN LEGALISATIEVERDRAG?

Soms zijn er andere regels voor legalisatie omdat een land is aangesloten bij een legalisatieverdrag. Legalisatieverdragen maken het eenvoudiger om documenten te legaliseren. Controleer daarom altijd welke regels gelden voor het land waar het document vandaan komt. Op de websites van de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland vindt u per land informatie over legalisatie van documenten.

Is een land bijvoorbeeld aangesloten bij het Apostilleverdrag? Er is dan maar 1 legalisatie nodig voor documenten uit dat land. Dit gebeurt meestal door de minister van Justitie of Buitenlandse Zaken in dat land.

My bookmarks

Manage

Please wait a moment...