JOIN (universitair documentmanagementsysteem)

Language:
NL

JOIN is het universitaire Document Management Systeem (DMS) voor het digitaal vastleggen en beheren van documenten. Met behulp van JOIN kan er efficiënter worden samengewerkt met collega’s en is informatie op elk willekeurig moment vanaf elke werkplek of thuis te raadplegen. Door medewerkers alleen rechten te geven op informatie die ze nodig hebben voor hun werk is een veilige werkomgeving gewaarborgd.

Daarnaast voldoet JOIN aan de wettelijke archief- en vernietigingseisen, waarmee ook het archiveren en vernietigen of juist bewaren van stukken geregeld wordt.

Opmerking: Thuis werken

Wanneer er met een UT PC/laptop gewerkt wordt kan Join zonder problemen gebruikt worden bij thuis werken. JOIN werkt op een niet-UT PC/laptop niet optimaal door het ontbreken van de Join Now Sofware. Om het werken met Join vanaf een privé PC/laptop toch werkbaar te maken kun je onderaan deze pagina de handleiding voor het gebruiken van JOIN zonder JOIN NOW client onderaan deze pagina. 

Wij kunnen voor jou in JOIN een werkomgeving creëren en je begeleiden in het gebruik ervan. De kans dat er geen kennis verloren gaat en belangrijke informatie snel terug te vinden is, wordt daarmee groter. Enkele voordelen op een rij:

  • Documenten worden centraal opgeslagen
  • Documenten raken niet meer zoek
  • Documenten zijn snel en gemakkelijk terug te vinden
  • Altijd de laatste versie van een document beschikbaar
  • Mogelijkheid tot dossiervorming
  • JOIN is een webapplicatie en daarmee niet locatie gebonden; je kunt het overal gebruiken
  • Iedereen met dezelfde rechten heeft toegang tot dezelfde documenten
  • Documenten of dossiers worden conform de archiefwet bewaard of vernietigd
  • Informatie over Onderwijskwaliteitszorg UT en Opleidingsaccreditaties UT is standaard te raadplegen als je toegang tot JOIN hebt

Tips en trucs voor huidige en nieuwe JOIN-gebruikers

Als je al langer met JOIN werkt ben je al bekend met het systeem, maar misschien niet met alle mogelijkheden ervan. Wellicht kunnen sommige handelingen die je dagelijks doet een stuk sneller uitgevoerd worden. Uiteraard kun je persoonlijk contact met ons opnemen om je vragen of verzoeken te bespreken.

Geïnteresseerd? Stuur je vraag per e-mail naar JOINbeheer@utwente.nl om de mogelijkheden voor jou in kaart te brengen. Neem contact op met een van de archiefspecialisten voor vragen over archiefzaken. Hieronder volgen enkele handleidingen:

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...