See Home GA

Kennisvalorisatie/Innovation Lab

Kennisvalorisatie is naast onderwijs en onderzoek de 3e kerntaak van de universiteiten. Kennisvalorisatie wil zeggen dat ontwikkelde kennis een effectieve vertaling krijgt in economische bedrijvigheid. 

In 4TU-verband maken de technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente samen met Wageningen afspraken en wisselen ervaringen uit over de valorisatieactiviteiten.

Om het bedrijfsleven optimaal te laten profiteren van ontwikkelde kennis, heeft iedere technische universiteit zijn eigen 'kenniscentrum'. Vanuit hier geven de TU's vorm aan de (regionale) valorisatieactiviteiten. Ook fungeren deze centra als loket voor alle vragen vanuit het bedrijfsleven.

De UT heeft haar valorisatieactiveiten en de wetenschapswinkel ondergebracht bij Novel-T.

Voor meer informatie over de valorisatie-activiteiten zie de website 4tu.nl