See Public projects

Sectorplan onderwijs

rapportage 0-meting landelijke spreiding onderwijscapaciteit

Een van de deelprojecten die uit de het Sectorplan Onderwijs Bètatechniek is ontstaan, is het creëren van een 0-meting van de bachelor- en master instroom in de disciplines informatica, werktuigbouwkunde en elektrotechniek, bij zowel het HBO als het WO.

De 0-meting dient antwoord te geven op twee vragen: hoe de instroom-doorstroom-uitstroom pipeline eruit ziet en aan welke knoppen gedraaid kan worden. De projectgroep heeft twee soorten graphics voor ogen die dit inzichtelijk maken:

  • Een doorstroomlandschap;
  • Een mobiliteitskaart van Nederland.

Het product (Concept)

Een eerste concept van dit beoogde rapport is hieronder ingevoegd. Dit rapport, ontwikkeld door BI-Studio (Universiteit Twente), kan full screen geopend worden voor het beste resultaat.

Beoogde toekomstige aanpassingen zijn het toevoegen van HBO data middels een nog te verkrijgen 1cHO HBO bestand, en waar mogelijk HBO monitor en NAE data om de relatie met de arbeidsmarkt in kaart te brengen (betreft kengetallen verticale- en horizontale mismatch).

Gebruikte bronnen:

  • 1cHO WO bestand (EOIcohort_VSNU_2020), verrijkt met interne bronnen (HO instelling (afkorting), type HO, herkomst, provincie VO-school)
  • Bronbestanden NAE monitor (edities 2017 t/m 2020)
  • Databestand Examenkandidaten en geslaagden (via DUO)
  • Croho-register
  • Opleidingsclassificatie naar Niveau en Richting 2019 (via ROA)
Direct contact via
K. Posch MSc (Kees)
Business Analyst