Sectorplan onderwijs

rapportage 0-meting landelijke spreiding onderwijscapaciteit

Een van de deelprojecten die uit de het Sectorplan Onderwijs Bètatechniek is ontstaan, is het creëren van een 0-meting van de bachelor- en master instroom in de disciplines informatica, werktuigbouwkunde en elektrotechniek, bij zowel het HBO als het WO.

De 0-meting dient antwoord te geven op twee vragen: hoe de instroom-doorstroom-uitstroom pipeline eruit ziet en aan welke knoppen gedraaid kan worden. De projectgroep heeft twee soorten graphics voor ogen die dit inzichtelijk maken:

Doorstroomlandschap

Het doorstroomlandschap bevat inzicht in de studenteninstroom van twee processen: Bachelor- en Master-studenten. Deze studenten kunnen gevolgd worden van de instroom binnen een opleiding, tot de stap na de opleiding. Het Master-proces is verrijkt met NAE gegevens om de relatie met de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Houd er rekening mee dat de NAE geen exacte weerspiegeling kan zijn van de echte situatie, afhankelijk van de respons.

Dit rapport, ontwikkeld door BI-Studio (Universiteit Twente) in samenwerking met DUO Afdeling Informatieproducten, kan full screen geopend worden voor het beste resultaat. Binnen het rapport kan tussen pagina's genavigeerd worden, waar de Bachelor- en Master-processen als aparte pagina zijn opgenomen voor de leesbaarheid.

Let op (08-04-2022): In het huidige bestand wordt het behalen van een propedeuse op het HBO ook gezien als het behalen van een diploma. Hierdoor treden er dubbelingen op in de HBO geslaagden cijfers. Dit zal spoedig verwerkt worden.

Update (26-04-2022): Bovenstaande issue is opgelost en het rapport is geüpdatet met het nieuwste bestand.

Mobiliteitskaart van Nederland (alleen WO)

De mobiliteitskaart toont de herkomst van VWO-scholieren naar betreffende WO instellingen. Er is een conversie gemaakt op basis van de uitstroom van VWO scholieren met N&G en N&T profielen, met de aanname dat deze scholieren in de betreffende disciplines terecht komen. Met deze conversie kan per provincie het potentieel inzichtelijk gemaakt worden. Tevens kan er ingezoomd worden op de VWO instroom per WO instelling.

Het rapport kan full screen geopend worden voor het beste resultaat.

Bronnen doorstroomlandschap:

Bronnen mobiliteitskaart:


Direct contact via
K. Posch MSc (Kees)
Teamlead BI-Studio