Universiteit Twente partner van Alliantie Nederland Rookvrij

Sinds juni 2019 is Universiteit Twente verbonden aan de Alliantie Nederland Rookvrij. Als partner van de Alliantie Nederland Rookvrij zet de UT zich in voor een Rookvrije Generatie. Zij kiest er dan ook voor, ondersteund door de nieuwe Tabaks- en rookwarenwet, om per 30 maart 2020 de gehele campus, exclusief het woongebied, van de UT rookvrij te maken.

Deze maatregel past bij de toegenomen technisch-medisch signatuur van de Universiteit en wordt ondersteund door de nieuwe Tabaks- en rookwarenwet (voorheen Tabakswet) die roken per 1-1-2020 niet meer toestaat op terreinen en onderwijsinstellingen en welke per 1-8-2020 gehandhaafd zal worden. Door het rookvrij maken van het campusterrein ondersteunt de Universiteit Twente het doel van het Nationaal preventieakkoord (nov, 2018) waarin de regering inzet op een gezonder Nederland. Het doel: een rookvrije generatie in 2040, waar kinderen en jong volwassenen rookvrij opgroeien en niet meer verleid worden om te beginnen met roken. Uit het draagvlakonderzoek dat door onderzoekers van de faculteit BMS in mei is uitgevoerd blijkt dat een groot deel van de studenten op de campus begint met roken. Een belangrijke reden om de campus rookvrij te maken. De UT wil samen op weg naar een rookvrije generatie en is daarom partner geworden van de Alliantie Nederland Rookvrij.

“Mooi dat de resultaten van het draagvlakonderzoek bevestigen dat we met een rookvrije campus al impact kunnen hebben op rookverleiding en dus echt kunnen bijdragen aan een rookvrije generatie.”
Mirjam Bult

Alliantie Nederland Rookvrij

De Alliantie Nederland Rookvrij (een initiatief van Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds) is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties die als doel hebben om er samen voor te zorgen dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. De alliantie wordt gevormd door vele organisaties die samen een Rookvrije Generatie willen realiseren.

Stoptober: maak je stopintenties waar

Een rookvrije campus heeft gevolgen voor de studenten en medewerkers die op dit moment roken. Om de transitie naar een rookvrije campus zo goed mogelijk te laten verlopen, trapt de UT in Stoptober alvast af met diverse activiteiten die bijdragen aan het samen waarmaken van de stopintenties. Ook worden er vanaf januari 2020 diverse hulp- en begeleidingsprogramma’s geboden die helpen bij het stoppen met roken. Hierover worden medewerkers en studenten eind 2019 geïnformeerd.